Advisering Beheercoöperatie Toekomstclub507

Overname van het sociaal en technisch beheer van 350 corporatiewoningen door de huurders.

foto op projectpagina

De bewoners van een complex met circa 350 woningen willen het sociale en technisch beheer overnemen van de corporatie. Complicerende factor is dat het hele complex grondig wordt aangepakt door Bo-Ex.

De beheercoöperatie neemt professionele medewerkers in dienst, die door de bewoners via het bestuur en de ledenvergadering worden aangestuurd. Voor de beheercoöperatie gaat het om:

  • optimalisatie van het woon- en leefgenot,
  • een dienstverlening die dichtbij is en snel en kwalitatief levert,
  • meer interactie met de bewoners
  • het versterken van de sociale samenhang in de buurt.

In het ondernemingsplan worden door de vereniging in oprichting de governance, de inrichting van de beheercoöperatie, de hoofdlijnen van het beleid en de financiële onderbouwing beschreven.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
x Mieke Hanemaaijer
T: 06 - 25 05 17 38
E:info@atrive.nl
LinkedIn
x Mieke Hanemaaijer