Aan de slag met Aedes Routekaart 2.0! Atrivé helpt

De Aedes Routekaart is in april 2021 gelanceerd door Aedes. Alle corporaties kunnen nu officieel aan de slag met hun plannen voor een CO2-neutraal 2050!

foto op projectpagina

De tool is ontwikkeld als een voorbeeldplan dat gebruikmaakt van verschillende vastgoedscenario’s. De Routekaart helpt de corporatie en haar lokale partners om de weg naar 2050 in grote lijnen uit te zetten.

Veel corporaties hebben de afgelopen maanden samen met ons geoefend met de invulling van de Routekaart en ook bij de vernieuwde uitvraag bieden wij volledige ondersteuning bij de invulling en bij de verdieping. Bijvoorbeeld:

  • Hoe koppel ik mijn routekaart aan mijn vastgoed- en huurbeleid?
  • Welke complexen vormen de grootste uitdaging?
  • Op welke manier kan ik de routekaart gebruiken bij het ontwikkelen van lokale of regionale ambities? 

Als medeontwikkelaar van deze tool weten wij als geen ander hoe uw corporatie te ondersteunen, kom met vragen gerust bij een van onze adviseurs!