Aan de slag met Aedes Routekaart 2.0! Atrivé helpt

Aan de hand van de Aedes Routekaart helpt Atrivé corporaties met hun plannen voor een CO2-neutraal 2050! De NPA zijn hierin verwerkt

foto op projectpagina

De tool is ontwikkeld als een voorbeeldplan dat gebruikmaakt van verschillende vastgoedscenario’s. De Routekaart helpt de corporatie en haar lokale partners om de weg naar 2050 in grote lijnen uit te zetten.

Veel corporaties hebben samen met ons de Routekaart ingevuld en ook bij de vernieuwde uitvraag bieden wij volledige ondersteuning bij de invulling en bij de verdieping. Bijvoorbeeld:

  • Hoe koppel ik mijn routekaart aan mijn vastgoed- en huurbeleid?
  • Welke complexen vormen de grootste uitdaging?
  • Op welke manier kan ik de routekaart gebruiken bij het ontwikkelen van lokale of regionale ambities? 

Als medeontwikkelaar van deze tool weten wij als geen ander hoe uw corporatie te ondersteunen, kom met vragen gerust bij een van onze adviseurs!

Inmiddels is de routekaart in juli 2022 geupdate (tot versie 2.1). Nu zijn de NPA hierin verwerkt.