Projecten

Sorteer op: Datum
Grid
Lijst
Allianties smeden in de Woonalliantie fabriek
27 juli 2015

Allianties smeden in de Woonalliantie fabriek

De Gemeente Zaanstad werkt aan een aangescherpte woonvisie met een concrete uitvoeringsagenda.

Woonvisie Gouda: aangenaam wonen voor iedereen!
30 maart 2016

Woonvisie Gouda: aangenaam wonen voor iedereen!

De vertaalslag van woonvisie naar concreet uitvoeringsprogramma.

Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer
7 april 2016

Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Door de nieuwe Woningwet van 1 juli 2015, ontstonden er veel veranderingen voor corporaties, gemeenten…

Ondernemingsplan De Huismeesters
1 september 2016

Ondernemingsplan De Huismeesters

Een heroriëntatie op strategie en koers en een breed gevoerde dialoog.

Inbreng prestatieafspraken huurdersorganisatie SHOW
13 november 2016

Inbreng prestatieafspraken huurdersorganisatie SHOW

Atrivé verzorgde een algemene maatwerktraining en ondersteuning bij inbreng prestatieafspraken.

De reis van De Leystromen
12 december 2016

De reis van De Leystromen

Een pilot om te komen tot een Corporatieraad, begeleid door o.a. Atrivé

Uitvoeringsagenda wonen en zorg
1 januari 2017

Uitvoeringsagenda wonen en zorg

Voor de gemeente Soest maakte Atrivé, samen met de stakeholders, een uitvoeringsagenda wonen en zorg.

Regionale woningmarkstrategie regio Haaglanden
10 januari 2017

Regionale woningmarkstrategie regio Haaglanden

Vanuit de behoefte om inzicht te krijgen in vraag en aanbod van zorgdoelgroepen.

Publicatie VTW: met het vizier op samenwerking-fusie
29 maart 2017

Publicatie VTW: met het vizier op samenwerking-fusie

Een praktische handreiking voor commissarissen en bestuurders