Verbeterde kwaliteit CO2-monitor

Gemakkelijker sturen op basis van daadwerkelijke gegevens.

In 2018 ontwikkelde Atrivé voor Stadgenoot een CO2-monitor om inzicht te geven in de CO2 uitstoot van de woningvoorraad, op basis van werkelijk energiegebruik. Dit leverde een mooie tool op die verrassend veel informatie geeft over het vastgoed. Door na verloop van tijd gegevens in de monitor te updaten, kan goed in beeld worden gebracht wat het effect is geweest van genomen duurzaamheidsmaatregelen. Maar de monitor zelf ondergaat ook een doorontwikkeling en ook het maken van een forecast is mogelijk.

Download hier de folder met uitleg over onze CO2-monitor.

U kunt in deze preview een interactief voorbeeld bekijken.

Bespreken of de CO2-monitor jou ook kan helpen?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Bart Jansen
T: 06 - 25 05 17 85
E:b.jansen@atrive.nl
LinkedIn
Bart Jansen