Verantwoording in de zorg; relevantie voor het woondomein

De vrijplaats ‘Verantwoorden zoals het bedoeld is’ verkende relevantie RVS-rapport voor het woondomein.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft een lezenswaardig advies uitgebracht over een andere manier van verantwoorden in de zorg. De vrijplaats ‘Verantwoorden zoals het bedoeld is’, een informeel platform van enkele corporatiebestuurders en vertegenwoordigers van sectorinstituten in de volkshuisvesting, boog zich over het advies en verkende de relevantie voor de het woondomein en de corporatiewereld.

Onder de titel ‘Blijk van vertrouwen; anders verantwoorden voor goede zorg’ analyseert de RVS de huidige verantwoordingspraktijk in de zorg die “wordt gekenmerkt door een zware registratielast, maar vooral door een gevoel van nutteloosheid en machteloosheid.” Het brengt de RvS tot de overtuiging dat verantwoorden in de zorg fundamenteel anders moet: “Het initiatief moet liggen bij zorgverleners die verantwoording afleggen en niet bij de partijen die verantwoording vragen. Daarmee komt verantwoorden in het teken te staan van het verbeteren van zorg en ondersteuning. Alleen zo zal verantwoording bijdragen aan een proces van leren en verbeteren in de zorg.” De nieuwe praktijk stelt ook eisen aan bestuurders en aan interne en externe toezichthouders.

De vrijplaats herkent het verlangen naar een andere manier van verantwoorden die aanzet tot leren, uitgaat van de innerlijke drive van organisaties, recht doet aan de complexiteit van de praktijk, waarde toevoegt en uiteindelijk bijdraagt aan het vertrouwen van burgers en samenleving. Ook in de corporatiesector. Daar blijven we de komende tijd naar zoeken, mede gevoed door denkkracht uit andere domeinen.

Lees hier meer over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de reflectie van De Vrijplaats daarop

Meer weten of sparren?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Paul Doevendans
T: 06 - 53 92 51 89
E:p.doevendans@atrive.nl
LinkedIn
Paul Doevendans