Vacature voorzitter Raad van Commissarissen

Bij Woningbelang

Woningbelang is een maatschappelijke onderneming die zorgt voor passende huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen. De woningcorporatie heeft in Valkenswaard en Bergeijk circa 4.300 huurwoningen en maatschappelijk vastgoed zoals gezondheidscentra en zorgwoningen.

Woningbelang biedt mensen in de MRE-regio met een bescheiden inkomen huisvesting in een leefbare omgeving in Valkenswaard en Bergeijk. We dragen bij aan de bestaansmogelijkheden van deze mensen door ze te ondersteunen bij het vinden van een betaalbare, passende woning in een veilige en leefbare wijk, zodat zij hun eigen thuis kunnen realiseren.
Dit doen we onder het motto “Samen (ge)woon goed”.

Door het aflopen van de benoemingstermijn van de voorzitter van de raad van commissarissen zoekt Woningbelang een:

ervaren voorzitter voor de raad van commissarissen

betrokken bij het werkgebied van Woningbelang
met bestuurlijke ervaring en kennis van de dynamiek in (maatschappelijke) organisaties

 

Van de voorzitter wordt verwacht

  • bestuurlijke ervaring en ervaring als voorzitter van strategische overlegorganen; als voorzitter ben je in staat om anderen de ruimte te bieden
  • vanuit ervaring en expertise samen met je collega-RvC-leden, het bestuur en stakeholders, de dialoog aan te gaan om te komen tot zorgvuldige oordeelsvorming en kwalitatief goede besluitvorming
  • goed luisteren en adequate vragen stellen om inzicht te verschaffen en meervoudige belangen af te wegen; daarbij verlies je de effectiviteit en efficiency niet uit het oog en bewaak je het functioneren van de RvC als team.

De volledige profielschets met meer informatie over de uitdagingen van Woningbelang, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kun je HIER downloaden. 

Reactie en procedure

Personen die passen in het beschreven profiel nodigen wij uit om te reageren vóór 7 augustus 2023. Reageren kan dooreen motivatiebrief met CV te sturen aan Atrivé, t.a.v. Gerrit van Vegchel (mail: sollicitatie@atrive.nl) o.v.v. "voorzitter RvC Woningbelang". Voor vragen kun je contact opnemen met Gerrit van Vegchel (tel. 06 52 67 01 12).
De oriënterende gesprekken moeten nog worden gepland. Kandidaten die reageren zullen we daarover tijdig informeren.
Reacties worden zorgvuldig behandeld en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens wordt gewaarborgd. Benoeming van de voorzitter van de RvC vindt plaats na advies van de ondernemingsraad en een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties.

 

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel