Vacature voorzitter raad van commissarissen

Bij Lek en Waard Wonen

Lek en Waard Wonen is werkzaam in 6 kernen van de gemeente Molenlanden. De corporatie is relatief klein en ingebed in de lokale samenleving. Lek en Waard Wonen is Voldoende groot om de opgaven aan te kunnen en tegelijkertijd dichtbij genoeg om goed bereikbaar en benaderbaar te zijn voor de huidige en toekomstige huurders. Met circa 2.550 verhuureenheden werkt Lek en Waard Wonen dagelijks aan de huisvesting voor de sociale doelgroep in kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen. Dit doet de organisatie met 25 medewerkers (19 fte). Lek en Waard Wonen is een maatschappelijke organisatie die staat voor ‘Bouwen aan vertrouwd wonen, met en voor elkaar’: ‘Wij verbinden ons met bewoners en maatschappelijke partners om, in dialoog en samenwerking, invulling te geven aan leefbare dorpskernen in de gemeente Molenwaard.’

In de tweede helft van dit jaar loopt de benoemingstermijn van twee leden van de raad van commissarissen (RvC) af. De raad van commissarissen bestaat momenteel uit zes personen en gaat verder met vijf leden. Daarom ontstaat er in de tweede helft van dit jaar een vacature binnen de raad van commissarissen van Lek en Waard Wonen. Gezien de expertise en rolverdeling van de zittende RvC-leden zoekt de raad van commissarissen:  

Voorzitter van de raad van commissarissen

Een lokaal betrokken voorzitter met expertise op het terrein van governance, kennis van het lokale netwerk en gevoel voor het maatschappelijk ondernemerschap.

Voor deze vacature geldt het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR). De OR en de huurdersorganisatie zijn betrokken bij de werving van de nieuw te benoemen voorzitter.

Wat voor personen zoekt Lek en Waard Wonen?

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en specifieke aandachtsgebied. Van de leden wordt besluitvaardigheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies te voeren en tegelijkertijd dragen zij actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, vertrouwen, veiligheid, goed luisteren en een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke oordeelsvorming en besluitvorming.

De volledige profielschets met meer informatie over de uitdagingen van Lek en Waard Wonen, de positie van de RvC-leden en het profiel van de voorzitter kunt u HIER downloaden.

Reageren

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk maandag 6 juni a.s. via sollicitatie@atrive.nl voorzien van uw motivatie en cv. De selectieprocedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel van Atrivé. Voor meer informatie over de vacature kunt u de websites van Lek en Waard Wonen en Atrivé bezoeken. U kunt ook met Gerrit van Vegchel contact opnemen, via 06 52 67 01 12 of g.van.vegchel@atrive.nl.

De oriënterende gespreksronde met Atrivé vindt plaats in week 24 (maandag 13 juni en dinsdag 14 juni) in Utrecht. De gespreksronde met de selectiecommissie staat gepland in week 25 (dinsdag 21 juni) in Nieuw-Lekkerland.

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun Beoordelingskader.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel