Vacature voorzitter en lid raad van commissarissen

Bij Woongoed Middelburg

De reactietermijn voor deze vacatures is verstreken

Woongoed Middelburg is een sociale huisvester met hart, ziel en zakelijkheid verbonden aan haar stad. Een verhuurder voor ruim 6.300 huishoudens die zonder Woongoed niet vanzelfsprekend zelfstandig kunnen wonen. Bewoners die behalve een duurzame en betaalbare woning soms wat extra aandacht vragen. In een hecht verbonden stad waarin diverse maatschappelijke organisaties samenwerken aan een aantrekkelijk en ontspannen woonklimaat. De mensen van Woongoed vormen een belangrijke schakel in het maatschappelijk middenveld. Ze werken nauw samen met andere verhuurders en maatschappelijke organisaties in Zeeland. Ze zijn gewend om zelfstandig te handelen binnen het kader van de ondernemingsvisie.

Door het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden van de raad van commissarissen zijn er twee vacatures in de raad van commissarissen:

Voorzitter en een lid van de raad van commissarissen

  • Een lokaal betrokken voorzitter met kennis van het lokale netwerk, affiniteit met volkshuisvesting en ervaring in het leiden van een organisatie.

  • Een commissaris met volkshuisvestelijke expertise en kennis van het sociaal domein.

Voor een van de vacatures die moet worden opgevuld is het voordrachtrecht van de huurdersorganisatie van toepassing. Voor de andere vacature geldt het adviesrecht van de ondernemingsraad. De beoogde benoemingsdatum voor de voorzitter is 1 oktober 2022 en voor het lid 1 januari 2023.

Wat voor personen zoekt Woongoed Middelburg?

De RvC bestaat uit vijf personen met een generalistische inslag die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden hebben expertise op specifieke aandachtsgebieden en beschikken over een helikopterview om over de grenzen van de eigen aandachtsgebieden heen te kijken. Van de RvC-leden wordt besluitvaardigheid en betrokkenheid verwacht waarbij zij een open en lerende houding hebben. Vanuit meervoudige perspectieven komt de RvC tot oordeelsvorming en besluitvorming. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt belangen huurders en stakeholders af. Dat vraagt om betrokkenheid bij huurders en stakeholders.

De volledige profielschets met onder andere meer informatie over de uitdagingen van Woongoed Middelburg de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kunt u HIER downloaden.

Reageren

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 12 juni a.s. via sollicitatie@atrive.nl voorzien van uw motivatie en cv. De selectieprocedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel van Atrivé. Voor meer informatie over de vacature kunt u de websites van www.woongoed.nl of www.atrive.nl bezoeken. U kunt ook met Gerrit van Vegchel contact opnemen, via 06 52 67 01 12 of g.van.vegchel@atrive.nl.

De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 4 juli 2022 ’s ochtends en ’s avonds in Middelburg.

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun Beoordelingskader.

 

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel