Vacature voor lid van de Raad van Commissarissen

bij Beveland Wonen

Vacature lid voor de Raad van Commissarissen

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Beveland Wonen is een maatschappelijk betrokken corporatie in Zeeland. De organisatie biedt woningen aan huishoudens met een smalle beurs. Beveland Wonen is nuchter, daadkrachtig en werkt vanuit een sociaal hart. Huurders kunnen rekenen op passende ondersteuning en dienstverlening. Beveland Wonen verhuurt en beheert circa 11.000 woningen in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. De corporatie is robuust en heeft een stevige positie in Zeeland op het terrein van sociale huisvesting. Circa 120 medewerkers zetten zich dagelijks in om huurders en woningzoekenden te ondersteunen en bij te dragen aan een thuis in een prettige woonomgeving. Verduurzaming van het bezit, betaalbaarheid van het wonen en zorgen voor voldoende beschikbare woningen, zijn belangrijke uitdagingen.

Per 1 juli 2024 komt binnen de Raad van Commissarissen de volgende vacature beschikbaar:

 

Lid van de Raad van Commissarissen

met een breed Vastgoedprofiel 

 

Van het RvC-lid wordt het volgende verwacht:

Je bent een toegankelijk persoon, gericht op samenwerking met een onafhankelijke en kritische houding. Vanuit je expertise en ervaring kun je op gezaghebbende wijze de dialoog aangaan met het bestuur, de collega-RvC-leden en stakeholders. Je bent maatschappelijk betrokken bij vraagstukken op het brede terrein van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Je betrekt de belangen van huurders in je oordeels- en besluitvorming. Je hebt een breed netwerk op het terrein van vastgoed- en gebiedsontwikkeling, weet hoe partijen in die sector werken en hebt ervaring met grootschalige investeringen. Je bent nieuwsgierig, innovatief-gedreven en voelt je verbonden met de missie en de opgave van Beveland Wonen.

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van commissarissen (RvC) is dat deze bestaat uit generalisten met verschillende expertises. RvC-leden handelen vanuit rolbewustzijn en komen samen tot oordeels- en besluitvorming. De volledige profielschets met meer informatie over de uitdagingen van Beveland Wonen, de rol van de RvC en de gewenste expertise en competenties, kunt u HIER downloaden. 

Reactie en procedure

Personen die zich herkennen in de profielschets en in staat zijn een rol als toezichthouder te vervullen nodigen wij graag uit om een brief met CV te sturen aan Atrivé, t.a.v. Gerrit van Vegchel naar sollicitatie@atrive.nl o.v.v. lid RvC Beveland Wonen. Reageren kan tot en met 28 januari 2024.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit van Vegchel, telefoonnummer 06 52 67 01 12. Reacties worden zorgvuldig behandeld en de vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gewaarborgd. 

De oriënterende gespreksronde met Atrivé vindt plaats via Teams op 6 februari 2024. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie staat gepland in Goes op 20 februari 2024.

Ja ik heb interesse

Vul onderstaand contactformulier in. Een eventuele bijlage kun je rechtstreeks mailen naar g.van.vegchel@atrive.nl (zie link in onderstaand groen blokje).

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel