Vacature 2 leden raad van commissarissen

Bij Woonwijze te Vught

Woonwijze is een woonstichting met circa 3.100 verhuureenheden. Deze bevinden zich voornamelijk in de gemeente Vught. Ook is er vastgoed in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oisterwijk en Haaren. De belangrijkste taak van Woonwijze is het huisvesten van mensen die voldoen aan de inkomensgrenzen voor een sociale huurwoning.

Woonwijze realiseert en beheert passende en duurzame sociale huurwoningen. Een dak boven je hoofd is tenslotte een basisbehoefte. Daarom streeft Woonwijze in overleg met huurders en stakeholders naar fijne buurten met plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Woonwijze wil ‘samen het verschil maken’. Om dat te kunnen doen, wil Woonwijze zichtbaar zijn in de buurt, het hart laten spreken en met de huurders in verbinding staan.

De RvC van Woonwijze toetst de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De raad vervult ook de werkgeversrol richting de bestuurder. Van RvC-leden wordt verwacht dat zij kunnen balanceren tussen toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

Door het  verstrijken van de zittingstermijnen zoekt de RvC van Woonwijze:

Twee leden voor de raad van commissarissen

We zoeken twee betrokken commissarissen, waarbij één van beiden de voorzittersrol gaat vervullen.

 

Wat voor profiel zoeken wij?

In het algemeen
U heeft een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met volkshuisvestelijke thema’s passend bij het werkgebied van Woonwijze. U heeft actuele kennis van relevante wet- en regelgeving geldend voor woningcorporaties, denk daarbij onder andere aan de Woningwet.

Specifiek

Een commissaris met ervaring in de corporatiesector en kennis van financiën, control en vastgoedfinanciering.
U heeft kennis van en ervaring met financiële bedrijfsvoering vanuit een bestuurlijke of managementrol of vanuit de rol als (concern)controller.

  • U bent aantoonbaar in staat om complexe financiële vraagstukken snel te doorzien en toezicht te houden op de financiële continuïteit van de onderneming.
  • U bent deskundig en heeft ervaring met governancevraagstukken.

Een commissaris met een combinatie van kennis van en ervaring met vastgoedontwikkeling en -beheer met accent op innovatie en verduurzaming.

  • U heeft een verfrissende blik op de vastgoedopgave van woningcorporaties en affiniteit met de volkshuisvestelijke opgaven van een gemeente zoals Vught.
  • U heeft kennis van en ervaring op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en vastgoedfinanciering.
  • U heeft kennis op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen.

Een van de nieuw aangetrokken commissarissen zal invulling geven aan de rol als voorzitter. Van de voorzitter wordt de volgende rolinvulling verwacht:

  • U kunt vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. U heeft hierbij meer de focus op procesbewaking in plaats van op de inhoud.
  • U bent een professioneel klankbord voor de bestuurder.
  • U heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van bestuur en RvC en bewaakt het functioneren van de RvC.

Wat voor persoon zoeken wij?

Maatschappelijk betrokken en enthousiast met een kritische instelling zijn woorden die bij u passen. U durft prikkelende vragen te stellen, kritische kanttekeningen te maken en hebt oog voor soft controls. Naast inhoudelijke inbreng zijn de relatiegerichtheid, eigenzinnigheid en gevoel voor humor ook van belang. Het heeft de sterke voorkeur dat een van de twee commissarissen woonachtig is in Vught.

De procedure

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk 24 november 2019 via sollicitatie@atrive.nl voorzien van een motivatiebrief en cv. Ook willen wij u vragen te vermelden voor welk profiel u solliciteert. De procedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel en Veerle van den Enden van Atrivé. Voor meer informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Veerle van den Enden via v.vanden.enden@atrive.nl of  06 12 59 31 14.
De eerste gespreksronde met Atrivé vindt plaats in het eerste deel van december in Utrecht. De tweede gespreksronde is in de periode van 15 tot 22 januari 2020 met de selectiecommissie, de directeur-bestuurder en Gerrit van Vegchel (senior adviseur Atrivé).
Een uitgebreider profiel met meer informatie over deze vacature kunt u HIER downloaden.
Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun Beoordelingskader.

 Atrivé is gespecialiseerd in werving en selectie. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Veerle van den Enden
T: 06 - 12 59 31 14
E:v.vanden.enden@atrive.nl
LinkedIn
Veerle van den Enden