Vacature lid RvC

Bij Woningbelang

Deze vacature is inmiddels succesvol vervuld

Woningbelang is een vooruitstrevende en vernieuwende woningcorporatie gevestigd in Valkenswaard. De corporatie verhuurt circa 3.900 woningen en maatschappelijk vastgoed. Woningbelang is maatschappelijk ondernemer gericht op wonen. Zij levert een actieve bijdrage aan een levensvatbaar Valkenswaard en Bergeijk en investeert in huisvesting voor bijzondere doelgroepen in de regio Eindhoven.

Het maatschappelijk vermogen wordt optimaal ingezet voor volkshuisvestelijke doelstellingen. Woningbelang blijft werken aan voldoende betaalbare huisvesting in het werkgebied voor mensen met een bescheiden inkomen. Er wordt hard gewerkt aan de duurzaamheid en energiebesparende maatregelingen voor het bestaande woningbezit en het bouwen van energieneutrale woningen. Woningbelang investeert tevens ruimschoots in de leefbaarheid en veiligheid van wijken, is een financieel gezonde corporatie die hoog scoort op klantgerichtheid, maatschappelijk presteren en als werkgever.

Woningbelang is een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van commissarissen. Er werken circa vijfenveertig enthousiaste medewerkers onder het motto: Samen (ge)woon goed!

De raad van commissarissen (RvC) van Woningbelang toetst de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De raad vervult ook de werkgeversrol richting de bestuurder. Van RvC-leden wordt verwacht dat zij kunnen balanceren tussen toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

Door het verstrijken van de zittingstermijn zoekt de RvC van Woningbelang:

lid met sociaal-maatschappelijk profiel en/of volkshuisvestelijk profiel 

Voor de vacature die moet worden opgevuld is het voordrachtrecht van de Huurdersbelangenvereniging Valkenswaard van toepassing. De huurdersbelangenvereniging zal nauw betrokken worden bij de werving en selectie van de nieuw te benoemen commissaris.

Wat voor persoon zoekt Woningbelang?

In het algemeen

U heeft een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met volkshuisvestelijke thema’s passend bij het werkgebied van Woningbelang. U bent bekend met bestuurlijke netwerken, beschikt over ervaring met of inzicht in boardroomdynamiek en u heeft algemene kennis op het gebied van financiën om de jaarstukken, begroting en kwartaalrapportages te kunnen beoordelen.

Specifiek

U heeft inzicht in de leefwereld en uitdagingen van (toekomstige) huurders, brengt actief het huurdersperspectief in binnen de RvC, bent bekend de (lokale) woningmarkt en als u binding heeft met of woonachtig bent in de regio waarin Woningbelang actief is, is dat een pre. Ervaring in en bekendheid met de corporatiesector en als commissaris heeft de voorkeur.

Sociaal-maatschappelijk profiel:

  • Bewezen bestuurlijke ervaring in het sociaal domein of zorg.
  • Bekend zijn met de problematiek van bijzondere doelgroepen en de belangrijkste spelers en hun belangen binnen het sociaal-maatschappelijk domein.
  • Duiding kunnen geven aan dilemma’s die zich voordoen bij het streven naar een inclusieve samenleving en de problematieken die gepaard gaan met langer zelfstandig thuis wonen.
  • Betrokken zijn bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van dit maatschappelijk speelveld goed weten te duiden.

Volkshuisvestelijk profiel:

  • Kennis van relevante wet- en regelgeving waaronder ten minste de Woningwet en de BTIV 2015.
  • Kennis van de (lokale) woningmarkt, woonvisies, prestatieafspraken, wonen en zorg en bijzondere woonvormen voor kwetsbare bewoners.
  • Kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijzondere doelgroepen met de daarbij behorende opgave voor de woningcorporatie.
  • Duidelijke visie op de volkshuisvesting en op de (toekomstige) rol van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van belanghebbenden.
  • Ervaring met stakeholders (zoals huurders, gemeenten en toezichthouders) en weten wanneer of hoe deze te informeren en te betrekken.

De volledige profielschets met onder andere meer informatie over de uitdagingen van Woningbelang, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kunt u HIER downloaden.

De procedure

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 21 maart 2021 via sollicitatie@atrive.nl voorzien van een motivatiebrief en cv. De procedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel en Veerle van den Enden van Atrivé. Voor meer informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Veerle van den Enden via v.vanden.enden@atrive.nl of 06 12 59 31 14.

De eerste oriënterende gesprekken met Atrivé vinden plaats in de laatste week van maart in Utrecht. De tweede gespreksronde staat gepland in de eerste week van april in Valkenswaard.

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform haar Beoordelingskader.

Atrivé is gespecialiseerd in werving en selectie. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Veerle van den Enden
T: 06 - 12 59 31 14
E:v.vanden.enden@atrive.nl
LinkedIn
Veerle van den Enden