Vacature portefeuillemanager/programmamanager Duurzaamheid

Bij Dudok Wonen

Dudok Wonen is een woningcorporatie in de regio Gooi en Vechtstreek die het onbekende niet uit de weg gaat. Zij zijn er voor mensen met lage én middeninkomens die op zoek zijn naar een passende woning. Dudok Wonen richt zich vanzelfsprekend op de huidige groep bewoners en woningzoekenden, maar willen er ook zijn voor de volgende generaties. Binnen deze groep lage en middeninkomens heeft Dudok Wonen een speciaal oog voor starters en diegenen die zorg en/of begeleiding nodig hebben. Zij zijn er voor de bewoners die een woning huren van Dudok Wonen of gekocht hebben. Als het kan, maken zij het mogelijk dat mensen zelf een stap zetten naar een volgende huur- of koopwoning.

Naast de sociale huur werkt Dudok Wonen met gesubsidieerde koopregelingen en bieden ze woningen in de vrije sector aan tegen een prijs die onder de marktwaarde ligt. En als het niet lukt of niet wenselijk is om de stap naar de volgende woning te maken, dan zijn zij voor hen een betrouwbare dienstverlener die zorgt voor een schone, hele, veilige en duurzame woning, waar het goed wonen is.

Dudok Wonen stimuleert haar huurders om Dudok zo kort mogelijk financieel nodig te hebben, zodat zij het geld telkens opnieuw kunnen besteden aan de mensen die het echt nodig hebben. De dienstverlening baseren ze dan ook op producten die onafhankelijkheid bevorderen en de eigen kracht van mensen uitnodigen. Daarnaast ondersteunt en ontwikkelt Dudok Wonen initiatieven op het snijvlak van wonen en zorg.

Dudok Wonen heeft een diverse en dynamische vastgoedportefeuille, die bestaat uit zo’n 6.500 huurwoningen en bijna 1.500 sociale kooparrangementen. Het verdienmodel van Dudok Wonen is dat van een sociale vastgoedbelegger, die zijn portefeuille vernieuwt met behoud van de financiële waarde. Dudok Wonen heeft circa 83 medewerkers en besteedt veel aandacht aan talent- en persoonlijke ontwikkeling.

Om de ambities te verwezenlijken is Dudok Wonen op zoek naar een

portefeuillemanager/programmamanager Duurzaamheid

 - een ondernemer die vooruit kijkt, verbindt, afstemt en de vastgoedsturing vertaalt naar concrete projecten -

 Wat ga je doen?

Je stelt de strategische vastgoeddoelen op en ontwerpt de infrastructuur zodat Dudok Wonen kan sturen op de samenstelling, de waarde en het gewenste financiële en maatschappelijke rendement van de vastgoedportefeuille. Je bent de strategisch adviseur van het bestuur, de directie en de samenwerkingspartner van de directeur Woonbedrijf voor de realisatie van duurzaamheidsprojecten en investeringsmaatregelen in het vastgoed. Je werkt intensief samen met de assetmanager. De verduurzamingsopgave maakt onderdeel uit van de portefeuillestrategie. Daarom ben je ook programmamanager Duurzaamheid. Vanuit de duurzaamheidsopgave (het duurzaamheidsprogramma) maak je een inspirerende vertaling in concrete maatregelen die in de verschillende complexen worden ingezet. Je draagt zorg, samen met het projectteam, voor de vertaling van het duurzaamheidsprogramma in complexgerichte projecten waarin de maatregelen, randvoorwaarden, werkwijze en betrokkenheid van bewoners worden beschreven voor de verduurzaming van het bezit. Dudok Wonen is een slimme volger van best practices als het gaat om de verduurzaming. De toegevoegde waarde voor bewoners is een essentieel onderdeel van de duurzaamheidsplannen. Voor de verduurzaming van de monumenten wil Dudok Wonen de rol van kwartiermaker vervullen en verwacht op dit punt van de programmamanager dat hij/zij de juiste initiatieven neemt in relatie tot de buitenwereld.

Een greep uit je werkzaamheden:

 • Je stelt op basis van de volkshuisvestelijke visie de langetermijnportefeuillestrategie op.
 • Je actualiseert het huidige portefeuilleplan en toetst deze voortdurend aan de interne- en externe ontwikkelingen.
 • Je definieert het gewenste (financieel en maatschappelijke) rendement op (deel)portefeuilleniveau en stuurt hier op.
 • Je definieert de investeringsmaatregelen gekoppeld aan de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
 • Je beoordeelt investeringsvoorstellen in relatie tot de portefeuillestrategie.
 • Je hebt het eigenaarschap van de PDCA-cyclus als het gaat om de vastgoedinvesteringen.
 • Je zorgt voor gepaste betrokkenheid van partijen zoals de Huurders Belangen Vereniging, de gemeenten en de raad van commissarissen.
 • Je zorgt voor een meerjareninvesteringsstrategie.
 • Je bent proceseigenaar van de strategische vastgoedprocessen en zorgt voor een adequate vertaling van de portefeuillestrategie in complexbeheerplannen voor de assetmanager.
 • Je zorgt voor een adequate risicobeheersing in de projecten en rapporteert over de voortgang van de projecten.
 • Als programmamanager Duurzaamheid stuur je een klein projectteam aan dat zorgt voor het opstellen en uitvoeren van verduurzamingsprojecten.

Wat vraagt Dudok Wonen ?

Je hebt een wo werk- en denkniveau en ruime kennis van vastgoedsturing en het opzetten van verduurzamingsprojecten/programma’s. Je bent bekend met hedendaagse vastgoedvraagstukken van woningcorporaties en hebt ruime ervaring in het vastgoedmanagement. Je bent bekend met het maatschappelijk karakter en de verschillende waarderingsgrondslagen die in de sector worden gehanteerd. Verder ben je ondernemend en innovatief ingesteld en heb je ervaring met het opstellen van scenario’s en meerjarenprognoses om te komen tot de meest optimale investeringsvoorstellen. Ook heb je ruime ervaring met risico- en projectbeheersing en bestuurlijke processen.

Je richt je met een ondernemende en nieuwsgierige geest op duurzame vernieuwingen in de vastgoedstrategie, producten en diensten. Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en weet de impact ervan te vertalen in de vastgoedstrategie van Dudok Wonen. Je bent samenwerkingsgericht en neemt graag het voortouw.

Wat biedt Dudok Wonen ?

Dudok Wonen biedt een aanstelling voor 36 uur per week. In eerste instantie is dit een arbeidsovereenkomst voor een jaar, maar met de intentie om te verlengen en een langdurige samenwerking met elkaar aan te gaan. Dudok Wonen biedt een salaris conform salarisschaal L van de cao Woondiensten. Inschaling is afhankelijk van je ervaring.

Dudok Wonen is een organisatie met veel aandacht voor talent- en persoonlijke ontwikkeling. Wil je in jezelf investeren, dan daagt Dudok Wonen je uit dat bij hen te doen. Zij vinden het belangrijk dat je duurzaam inzetbaar bent en blijft, daarom krijg je het programma 'Fris op je werk' aangeboden. Thema's die aan bod komen zijn voeding, sport, mentale frisheid, opleiding en ontwikkeling.

Dudok Wonen is een ‘KLIMMR’-organisatie, dit betekent dat je bij Dudok Wonen werkt aan je duurzame inzetbaarheid samen met collega’s van 22 andere corporaties in de regio. Zo kun je netwerkbijeenkomsten bijwonen en deelnemen aan verschillende workshops gericht op inzetbaarheid. Meer informatie over KLIMMR vind je op www.klimmr.nl.

Je komt te werken in een prachtig industrieel monument, de Melkfabriek. Een icoon voor Hilversum. Een inspirerende en stoere omgeving die je stimuleert om samen te werken en initiatieven te nemen. In de fabriek worden we omringd door andere organisaties, bedrijven en klanten die langskomen of hier wonen in de prachtige appartementen. Zoek je meer informatie over Dudok Wonen, bezoek dan de website www.dudokwonen.nl.

Procedure

Dit wervings- en selectieproces wordt begeleid door Atrivé. Je belangstelling mag je melden tot uiterlijk zondag 26 januari a.s. via sollicitatie@atrive.nl voorzien van je motivatie en cv. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met John van Es via 06 25 05 18 18.

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 28 januari a.s. bij Atrivé in Utrecht. De tweede gespreksronde vindt plaats op maandag 3 februari, dinsdag 4 februari of donderdag 6 februari a.s. bij Dudok Wonen in Hilversum. Op maandag 10 februari a.s. zijn de laatste gesprekken. Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es