Vacature rvc lid Woongoed Middelburg

Bij Woongoed Middelburg

 Deze vacature is inmiddels succesvol vervuld

 

Woongoed Middelburg is een sociale huisvester met hart, ziel en zakelijkheid verbonden aan haar stad. Een verhuurder voor ruim 6.300 huishoudens die zonder Woongoed niet vanzelfsprekend zelfstandig kunnen wonen. Bewoners die behalve een duurzame en betaalbare woning soms wat extra aandacht vragen. In een hecht verbonden stad waarin diverse maatschappelijke organisaties samenwerken aan een aantrekkelijk en ontspannen woonklimaat. De mensen van Woongoed vormen een belangrijke schakel in het maatschappelijk middenveld. Ze werken nauw samen met andere verhuurders en maatschappelijke organisaties in Zeeland. Ze zijn gewend om zelfstandig te handelen binnen het kader van de ondernemingsvisie. 

Door het vertrek van een lid van de raad van commissarissen ontstaat er de volgende vacature:  

 

 

Betrokken lid van de raad van commissarissen

Met kennis op het gebied van volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer en verduurzaming

 

Wat voor persoon zoekt Woongoed Middelburg?

De RvC bestaat uit vijf personen met een generalistische inslag die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden hebben expertise op specifieke aandachtsgebieden en beschikken over een helikopterview om over de grenzen van de eigen aandachtsgebieden heen te kijken. Van de RvC-leden wordt besluitvaardigheid en betrokkenheid verwacht waarbij zij een open en lerende houding hebben. Vanuit meervoudige perspectieven komt de RvC tot oordeelsvorming en besluitvorming. Het is van belang dat zij betrokkenheid voelen bij de context waarin Woongoed Middelburg werkzaam is. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde. 
 
De volledige profielschets met meer informatie over de uitdagingen van Woongoed Middelburg, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kun je hier downloaden.  

Reactie en procedure

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 30 april a.s. via sollicitatie@atrive.nl voorzien van uw motivatie en cv. De selectieprocedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel van Atrivé. Voor meer informatie over de vacature kunt u de websites van www.woongoed.nl of www.atrive.nl bezoeken. U kunt ook met Gerrit van Vegchel (tel. 06 52 67 01 12) contact opnemen. Mailen kan ook g.van.vegchel@atrive.nl.  

De oriënterende gesprekken met Atrivé vinden plaats in week 19 via Teams. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op in week 20 in Middelburg.  

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat. De ondernemingsraad heeft adviesrecht.

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun Beoordelingskader.

 

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel