Vacature lid RvC Oost West Wonen

Bij Oost West Wonen

Oost West Wonen is een betrokken corporatie die midden in de samenleving van Goeree-Overflakkee staat. De organisatie biedt bewoners met een beperkt inkomen, die geen of nauwelijks toegang hebben tot de woningmarkt, een thuis in een veilige buurt. Oost West Wonen verhuurt en beheert circa 6.500 woningen in de woonkernen van Goeree-Overflakkee. Circa 55 medewerkers bieden dienstverlening aan huurders en woningzoekenden en leveren dagelijks een bijdrage aan het realiseren van een thuis in een aantrekkelijke woonomgeving.

In de tweede helft van dit jaar loopt de benoemingstermijn van twee leden van de RvC af. De RvC bestaat momenteel uit zes personen en gaat verder met vijf leden. Daarom ontstaat er in de tweede helft van dit jaar een vacature binnen de RvC van Oost West Wonen. Gezien de expertise van de zittende RvC-leden zoekt de RvC:

Lid van de raad van commissarissen

Een commissaris met profiel Financiën en Control met affiniteit voor Vastgoed. Tevens lid van de auditcommissie van de RvC.

Voor deze vacature geldt het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR). De OR, de huurdersorganisatie en de ledenraad van de vereniging Oost West Wonen zijn betrokken bij de werving van de nieuw te benoemen commissaris.

Wat voor personen zoekt Oost West Wonen?

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat allen generalisten zijn, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en een specifiek aandachtsgebied. Van de leden wordt besluitvaardigheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies te voeren en tegelijkertijd dragen zij actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, vertrouwen, veiligheid, goed luisteren en een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke oordeelsvorming en besluitvorming.

De volledige profielschets met onder andere meer informatie over de uitdagingen van Oost West Wonen, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kunt u HIER downloaden.

Reageren

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 12 juni a.s. via sollicitatie@atrive.nl voorzien van uw motivatie en cv. De selectieprocedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel van Atrivé. Voor meer informatie over de vacature kunt u de websites van Oost West Wonen en Atrivé bezoeken. U kunt ook met Gerrit van Vegchel contact opnemen, via 06 52 67 01 12 of g.van.vegchel@atrive.nl.

De oriënterende gespreksronde met Atrivé vindt plaats in week 25 (maandag 20 juni en woensdag 22 juni) in Utrecht. De gespreksronde met de selectiecommissie staat gepland in week 26 (woensdag 29 juni) in Middelharnis.

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun Beoordelingskader.

Atrivé is gespecialiseerd in werving en selectie. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel