Vacature lid Raad van Commissarissen

Bij Weller

Deze vacature is inmiddels succesvol vervuld

Weller is een toonaangevende woningcorporatie in Parkstad Limburg met een stevige positie in Heerlen en Brunssum. De wijk, het woonplezier van de huurders, de kwaliteit van de woning en de veilige en gezonde woonomgeving staan centraal in de nieuwe oriëntatie van Weller. De visie van Weller richt zich primair op mensen met een smalle beurs of zich bevindend in een kwetsbare positie, die behoefte hebben aan passende, betaalbare en goed onderhouden woningen waarvan de directe woonomgeving schoon, heel en veilig is. Weller stelt de individuele klant centraal, biedt deze keuzevrijheid en streeft samen met partners naar een passende woonbeleving. Verantwoordelijkheid en respect voor mens, milieu en maatschappij zijn hierbij vanzelfsprekend. 

Per 1 januari 2023 is er een vacature ontstaan binnen de raad van commissarissen (RvC). De RvC constateert dat Weller in toenemende mate te maken heeft met de complexiteit rondom data: de veiligheid, de uitwisseling van data in het kader van ketensamenwerking, de betrouwbaarheid en de privacy. De RvC is daarom op zoek naar: 

 
Een betrokken commissaris met audit of consultancy expertise, aangevuld met expertise op het gebied van IT en datagovernance 

 

Wat voor persoon zoekt Weller? 

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is, dat hij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen.    

De volledige profielschets met meer informatie over de uitdagingen van Weller, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kun je hier downloaden.   

Reactie en procedure 

Personen die passen in het beschreven profiel en in staat zijn een rol als toezichthouder te vervullen nodigen wij graag uit om uiterlijk zondag 21 mei a.s. een brief met cv te sturen aan Atrivé, t.a.v. Gerrit van Vegchel, mail: sollicitatie@atrive.nl o.v.v. lid RvC Weller. Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit van Vegchel (06 52 67 01 12). Reacties worden zorgvuldig behandeld en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden gewaarborgd.  

Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties. De oriënterende gespreksronde met Atrivé vindt plaats in week 21. Dat gebeurt via Teams. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie staat gepland in week 22.  

 

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel