Vacature lid Raad van Commissarissen

Bij Rhiant

De reactietermijn van deze vacature is verstreken

Vacature lid van de raad van commissarissen

Rhiant is een kleine, klantgerichte woningcorporatie in Hendrik-Ido-Ambacht. Met een team van 20 medewerkers zetten we ons elke dag in voor onze ruim 2.200 huureenheden. We zijn een betrokken organisatie met hart voor onze huurders én voor elkaar. Op kantoor hangt er een fijne, informele sfeer. Naar klanten toe zijn we professioneel, maar wel persoonlijk. We geloven dat we door samenwerking tot de beste resultaten komen. De organisatie biedt bewoners een ‘thuis’. Rhiant is financieel gezond en toekomstbestendig als zelfstandige organisatie.

Door het aflopen van een benoemingstermijn zoekt Rhiant per 1 juni 2024:

Een commissaris

Een lokaal verbonden en maatschappelijk betrokken toezichthouder, met een juridische profiel en kennis van governance

 

Wat verwachten wij van het lid van de raad van commissarissen?

Je bent positief kritisch, schroomt niet om de discussie aan te gaan en werkt graag vanuit vertrouwen. Je hebt oog voor compliance- en governance vraagstukken en de juridische inkadering van de werkzaamheden die door woningcorporaties worden verricht. Daarnaast vinden wij van belang dat je ervaring hebt met (politiek-) bestuurlijke besluitvormingsprocessen op het brede terrein van de volkshuisvesting. Lokale betrokkenheid is daarbij van belang.

De volledige profielschets met onder andere meer informatie over de uitdagingen van Rhiant, de positie en rol van de Raad van Commissarissen en het persoonlijke profiel kunt u HIER downloaden.

De procedure

Personen die zich herkennen in het profiel en een rol als toezichthouder willen en kunnen vervullen nodigen wij graag uit om een brief met CV te sturen aan Atrivé, t.a.v. Gerrit van Vegchel, e-mail: sollicitatie@atrive.nl o.v.v. lid RvC bij Rhiant.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit van Vegchel, telefoonnummer 06 52 67 01 12. Reacties worden zorgvuldig behandeld en de vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gewaarborgd.

Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na advies van de ondernemingsraad en een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties.

Reageren kan tot en met 25 februari 2024. Oriënterende gesprekken met de meest geschikte kandidaten en Atrivé vinden plaats via Teams voorafgaand aan de eerste selectiegesprekken. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie staat gepland op het kantoor van Rhiant op vrijdagochtend 8 maart 2024.

 

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel