Vacature directeur-bestuurder

Bij Rhiant

De reactietermijn van deze vacature is verstreken

Rhiant is een betrokken woningcorporatie: ambitieus, benaderbaar en met hart voor huurders en woningzoekenden in Hendrik-Ido-Ambacht. De organisatie heeft twintig medewerkers en met een bezit van circa 2.200 verhuureenheden vervult de organisatie een waardevolle rol in Hendrik-Ido-Ambacht. De organisatie biedt bewoners een ‘thuis’ en medewerkers voelen zich verbonden met de huurders en de lokale samenleving. Binnen de organisatie zijn de lijnen kort: medewerkers lopen voor elkaar en zijn betrokken bij het doel van de corporatie. Rhiant is financieel gezond en toekomstbestendig als zelfstandige organisatie. De organisatie staat in open verbinding met de omgeving en pakt relevante signalen van bewoners en stakeholders op. Medewerkers zetten niet alleen resultaten neer maar leren ook van de samenwerking met elkaar, met huurders en met andere partijen. Door samenwerking met elkaar en andere partijen kunnen we goed inspelen op maatschappelijke vraagstukken en zorgen voor een vitale ontwikkelingsgerichte organisatie. Dat sluit ook aan bij onze kernwaarden: samen, lef, slim en koersvast.  

De huidige directeur-bestuurder van Rhiant stopt per 1 november 2022. Daarom zoeken wij een:  

Verbindende en inspirerende directeur-bestuurder 

 

Wat verwachten wij van de directeur-bestuurder? 

Rhiant zoekt een toegankelijke directeur-bestuurder die zich kan en wil verbinden met de lokale gemeenschap van Hendrik-Ido-Ambacht. Iemand die wil samenwerken met de huurdersorganisatie, de medewerkers, de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de overige stakeholders om vraagstukken op het brede terrein van de volkshuisvesting op te pakken. Maar ook iemand die met visie en operationele ervaring de organisatie kan laten inspelen op nieuwe vraagstukken zoals de transitie van de vastgoedportefeuille in het kader van de verduurzaming en het langer thuis willen wonen van huurders die ondersteuning nodig hebben. Daarbij is ook het organiserend vermogen van belang om de resultaatgerichtheid, innovatiekracht en het leervermogen van de organisatie te bevorderen. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelen en het functioneren van de organisatie. Vanuit de missie en visie geeft hij richting aan de verdere ontwikkeling van Rhiant. We verwachten dat de directeur-bestuurder de organisatie kan vertegenwoordigen in het maatschappelijk krachtenveld en met compassie de maatschappelijke meerwaarde van Rhiant kan verwoorden. Dit vraagt om een ondernemende en empathische bestuurder die met beide benen in de lokale gemeenschap van Hendrik-Ido-Ambacht kan staan en de huurdersraad als belangrijke partner ziet. Daarnaast is van belang dat de directeur-bestuurder beschikt over veranderkundige kwaliteiten en op inspirerende en coachende wijze zorgt dat de organisatie richting houdt en resultaten neer zet.  

De volledige profielschets met onder andere meer informatie over de uitdagingen van Rhiant, de positie van de directeur-bestuurder en het persoonlijke profiel kunt u HIER downloaden. 

De procedure 

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 4 september 2022 via sollicitatie@atrive.nl voorzien van een motivatiebrief en cv. De procedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel en Fleur Hordijk van Atrivé. Voor meer informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Gerrit van Vegchel via g.van.vegchel@atrive.nl of 06 52 67 01 12 of met Fleur Hordijk via f.hordijk@atrive.nl of 06 12 34 25 76.  

Planning 

De eerste gespreksronde met Atrivé vindt plaats op 8 september 2022 in Utrecht. De tweede gespreksronde staat gepland in op 15 en 16 september 2022 met de selectiecommissie en adviseur van Atrivé in Hendrik-Ido-Ambacht. Het MT zal een adviserende rol vervullen. Vervolgens zal er nog een derde gesprek plaatsvinden op 21 en 22 september 2022.  

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun Beoordelingskader. 

 

 

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel