Vacature directeur-bestuurder

Bij Groninger Huis

Wij zijn een woningcorporatie met ruim 4.400 woningen in de gemeenten Appingedam, Midden-Groningen, Oldambt en Delfzijl. We huisvesten mensen (of doelgroepen) die zijn aangewezen op de sociale huursector en bieden hen een thuis. Daarbij zijn we laagdrempelig, (klant)gedreven, samenlevings- en samenwerkingsgericht.

In ons werkgebied hebben we te maken met een versterkingsopgave (door de gaswinning), een krimpende bevolking en een verduurzamingsopgave. Voorzieningen in woonkernen staan onder druk, jongeren trekken weg, bewoners maken zich zorgen over de veiligheid van de woning en voelen zich in de steek gelaten. Samen met bewoners en maatschappelijke partners pakken we de vraagstukken op. We willen een herkenbare en betekenisvolle rol vervullen voor de huurders, partners en stakeholders.

Vanwege het vertrek van de huidige directeur-bestuurder is Groninger Huis op zoek naar een

Directeur-bestuurder

een innovatieve volkshuisvester

 

Wat voor persoon zoeken wij?

Groninger Huis zoekt een directeur-bestuurder die volkshuisvestelijke vraagstukken wil aanpakken. Er is in ons werkgebied veel te doen en er valt ook veel te bereiken. Daarom zoeken wij een bestuurder met innovatie-lef. Een bestuurder die kansen pakt en de versterkings- en verduurzamingsopgave van het vastgoed combineert met innovatieve bouwconcepten en zorgtechnologie. Maar ook een bestuurder met een maatschappelijk gevoel, iemand die kan verbinden en in staat is om in het krachtenveld van meervoudige belangen allianties te creëren en draagvlak te organiseren. Deze maatschappelijke rol vraagt om toegankelijkheid, innovatief vermogen en samenwerkingsgerichtheid richting alle geledingen, zowel in- als extern. Maar ook om serieuze betrokkenheid bij onze huurders en woningzoekenden waarbij onze Huurdersadviesgroep (HAG) wordt gezien als belangrijke (strategische) partner. Daarnaast willen we een directeur-bestuurder die op inspirerende wijze leidinggeeft en medewerkers het vertrouwen en de ruimte biedt om te kunnen excelleren. Samen maken wij het sociale gezicht van Groninger Huis en werken we aan de doorontwikkeling van de organisatie.

De procedure

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk 22 december 2019 via sollicitatie@atrive.nl voorzien van een motivatiebrief en cv. De procedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel en Veerle van den Enden van Atrivé. Voor meer informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Veerle van den Enden via v.vanden.enden@atrive.nl of  06 - 12 59 31 14.

Planning

De eerste gespreksronde met Atrivé vindt plaats in het eerste deel van januari in Utrecht. De tweede gespreksronde is in de periode van 27 tot 31 januari 2020 met de selectiecommissie en Gerrit van Vegchel (senior adviseur Atrivé).

De volledige profielschets met onder andere meer informatie over de uitdagingen van Groninger Huis, de positie van de directeur-bestuurder en het persoonlijke profiel kunt u hier downloaden.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform haar Beoordelingskader.

 

Atrivé is gespecialiseerd in werving en selectie. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Veerle van den Enden
T: 06 - 12 59 31 14
E:v.vanden.enden@atrive.nl
LinkedIn
Veerle van den Enden