Vacature directeur-bestuurder

Bij Lek en Waard Wonen

Deze vacature is inmiddels succesvol vervuld

Lek en Waard Wonen is een relatief kleine corporatie van 25 medewerkers en verhuurt ruim 2.550 sociale huurwoningen in de gemeente Molenlanden, in de kernen Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak. Lek en Waard Wonen zet zich al 75 jaar in om haar huurders van goede en betaalbare huisvesting in een prettige omgeving te voorzien. De organisatie kent haar huurders écht en heeft een hechte relatie met de huurdersstichting. Binnen Lek en Waard Wonen zijn er korte lijnen, medewerkers hebben aandacht voor elkaar en zijn betrokken bij de corporatie. De organisatie is financieel gezond en heeft een investeringsopgave voor nieuwbouw en bestaande woningvoorraad. Lek en Waard Wonen is lokaal verankerd en wil in samenwerking met haar belanghouders de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen realiseren.

Om dit te kunnen realiseren is Lek en Waard Wonen per 1 april op zoek naar een:

Verbindende en resultaatgerichte 

directeur-bestuurder

 

Wat voor persoon zoekt Lek en Waard Wonen?

Lek en Waard Wonen zoekt een toegankelijke directeur-bestuurder die zich kan en wil verbinden met de lokale gemeenschap van de Molenlanden. Iemand die wil samenwerken met de huurdersstichting, de medewerkers, de gemeente Molenlanden en de overige stakeholders om vraagstukken op het brede terrein van de volkshuisvesting op te pakken. Een bestuurder die op verschillende niveaus kan schakelen, op inspirerende wijze richting biedt en zichtbaar en transparant is in het strategisch netwerk van de organisatie. Lek en Waard Wonen staat dicht bij de huurders en deze betrokkenheid is een belangrijk thema dat vraagt om verdere doorontwikkeling. Er liggen belangrijke opgaves en ambities op het gebied van leefbaarheid, nieuwbouw, vastgoedtransformatie en verduurzaming. Wij vinden het belangrijk om onze woningvoorraad aan te sluiten op de veranderende woonvragen met betaalbare woningen van goede kwaliteit, waarbij we maatwerk kunnen bieden aan onze kwetsbare bewoners. Dit vraagt om een ondernemende bestuurder met visie, inlevingsvermogen en daadkracht, die op transparante wijze de maatschappelijke samenwerkingsverbanden van de organisatie zal versterken. We verwachten dat de directeur-bestuurder de organisatie kan vertegenwoordigen in het maatschappelijk krachtenveld en met gepaste trots de belangen van de Molenlandse gemeenschap kan verwoorden. Daarnaast is van belang dat de directeur-bestuurder beschikt over veranderkundige kwaliteiten en op inspirerende en faciliterende wijze zorgt dat de organisatie richting houdt en op toekomstbestendige manier resultaten neerzet.  

De volledige profielschets met onder andere meer informatie over de uitdagingen van Lek en Waard Wonen, de positie van de directeur-bestuurder en het persoonlijke profiel kunt u HIER downloaden.

De procedure

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 13 februari 2022 via sollicitatie@atrive.nl voorzien van een motivatiebrief en cv. De procedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel van Atrivé. Voor meer informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Gerrit van Vegchel via g.van.vegchel@atrive.nl of 06 52 67 01 12.

Planning

De eerste gespreksronde met Atrivé vindt plaats op 17 en 18 februari in Utrecht. De tweede gespreksronde staat gepland op 22 februari met de selectiecommissie en adviseur van Atrivé in Nieuw-Lekkerland. Vervolgens zal er nog een derde gesprek plaatsvinden met de voltallige RvC.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform haar Beoordelingskader.

Atrivé is gespecialiseerd in werving en selectie. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel