Vacature directeur-bestuurder

Bij Helpt Elkander

Deze vacature is inmiddels succesvol vervuld

Helpt Elkander is een kleine corporatie van 15 medewerkers en verhuurt 1.400 woningen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Sinds 1919 verhuurt Helpt Elkander woningen aan bewoners die hoofdzakelijk zelf niet in staat zijn om voor eigen huisvesting te zorgen. Helpt Elkander kent haar huurders écht en kan, mede daardoor, binnen de gemeenschap het verschil maken. Binnen de organisatie zijn er korte lijnen, medewerkers lopen hard voor elkaar en zijn betrokken bij de corporatie. De organisatie is financieel gezond en wil zelfstandig blijven. Helpt Elkander is lokaal verankerd en wil in samenwerking met haar belanghouders, de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen realiseren.

Helpt Elkander heeft momenteel een interim-bestuurder en wil deze functie nu voor vast invullen. Daarom zoekt de organisatie een

Verbindende en resultaatgerichte
directeur-bestuurder

 

Wat voor persoon zoekt Helpt Elkander?

Helpt Elkander zoekt een toegankelijke directeur-bestuurder die zich kan en wil verbinden met de lokale gemeenschap van Nuenen. Iemand die wil samenwerken met de huurdersorganisatie, de medewerkers, de gemeente Nuenen en de overige stakeholders om vraagstukken op het brede terrein van de volkshuisvesting op te pakken. Maar ook iemand die met visie en operationele ervaring de organisatie kan laten inspelen op nieuwe vraagstukken zoals de transitie van de vastgoedportefeuille in het kader van de verduurzaming en het langer thuis willen wonen van kwetsbare huurders. Daarbij is ook het organiserend vermogen van belang waardoor de resultaatgerichtheid, innovatiekracht en het leervermogen van de organisatie worden bevorderd. Daarnaast verwachten we dat de directeur-bestuurder de organisatie kan vertegenwoordigen in het maatschappelijk krachtenveld en met gepaste trots de belangen van de Nuenense gemeenschap kan verwoorden. Dit vraagt om een toegankelijke, ondernemende en samenwerkingsgerichte bestuurder die met beide benen in de lokale gemeenschap van Nuenen wil staan en daarbij het ‘Huurdersplatform Helpt Elkander’ ziet als belangrijke overlegpartner. Daarnaast is van belang dat de directeur-bestuurder beschikt over veranderkundige kwaliteiten en op inspirerende en coachende wijze zorgt dat de organisatie richting houdt en resultaten neer zet.

De volledige profielschets met onder andere meer informatie over de uitdagingen van Helpt Elkander, de positie van de directeur-bestuurder en het persoonlijke profiel kunt u HIER downloaden.

De procedure

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 21 februari 2021 via sollicitatie@atrive.nl voorzien van een motivatiebrief en cv. De procedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel en Veerle van den Enden van Atrivé. Voor meer informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Veerle van den Enden via v.vanden.enden@atrive.nl of 06 12 59 31 14

Planning

De eerste gespreksronde met Atrivé vindt plaats op 1 en 2 maart in Utrecht. De tweede gespreksronde staat gepland op 16 maart met de selectiecommissie en adviseur van Atrivé in Nuenen. Vervolgens zal er nog een derde gesprek plaatsvinden met de selectiecommissie op 22 maart.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform haar Beoordelingskader.

 

Atrivé is gespecialiseerd in werving en selectie. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Veerle van den Enden
T: 06 - 12 59 31 14
E:v.vanden.enden@atrive.nl
LinkedIn
Veerle van den Enden