Vacature commissaris

Bij Charlotte van Beuningen

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken

Woonstichting Charlotte van Beuningen is een Vughtse woningcorporatie met ruim 3.000 woningen, voornamelijk in de gemeente Vught. De woonstichting zet zich in voor betaalbare, goede en duurzame sociale huurwoningen in buurten waar het fijn wonen is, voor mensen die voldoen aan de inkomensgrens of die om andere redenen niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Daarbij gaat het om verhuur, leefbaarheid, onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw.

Dertig professionele, betrokken en enthousiaste medewerkers geven invulling aan de visie: ‘Samen het verschil maken’. Ze zijn zichtbaar in de buurten, laten het sociale hart spreken, pakken proactief de vragen van huurders op en zoeken waar nodig de ondersteuning in het maatschappelijk netwerk. De klanttevredenheid is hoog en de betrokkenheid bij huurders is groot. Dit blijkt uit de cijfers van kwaliteitsmetingen (KWH).

Door het verstrijken van de zittingstermijn van één van de huidige commissarissen per 1 mei 2022 is er een vacature in de raad van commissarissen:

Lid raad van commissarissen

met een volkshuisvestelijk profiel

Voor deze vacature hebben de huurders, via de Huurdersbelangenvereniging, het recht om een kandidaat voor te dragen. De Huurdersbelangenvereniging is daarom nauw betrokken bij de werving en selectie van de nieuw te benoemen commissaris.

Wat voor persoon zoekt de RvC van woonstichting Charlotte van Beuningen?

De kandidaat die wij zoeken heeft, vanuit het perspectief van een kleine, actieve gemeente, ervaring met volkshuisvestelijke vraagstukken, strategische (samenwerkings)contracten, politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand die affiniteit heeft met HR-vraagstukken en organisatieontwikkeling. Bent u iemand die gevoel heeft voor samenwerkingsvormen, toezicht kan houden op de financiële continuïteit van woonstichting Charlotte van Beuningen en actief het huurdersperspectief kan inbrengen binnen de RvC? Dan komen wij graag met u in gesprek.

De kandidaat die de RvC voor ogen heeft is een eigenzinnige, betrokken commissaris met empathie voor de huurders en iemand die goed kan samenwerken en oog en gevoel heeft voor de kleinschaligheid. We zoeken een commissaris die graag de discussie aangaat en goed luistert naar de inbreng van anderen, proactief is en constructief kan tegendenken.

Herkent u zich in de volgende criteria:

  • Kennis van volkshuisvestelijke vraagstukken, onder andere op het gebied van betaalbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid, woonruimteverdeling, woningmarktontwikkelingen en bewonersparticipatie.
  • Kennis van de Woningwet en relevante wet- en regelgeving.
  • Ervaring met en gevoel voor samenwerkingsvormen op het brede terrein van wonen en zorg.
  • Ervaring met lokale en regionale politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen op het terrein van wonen, zoals woonvisies.
  • Maatschappelijk betrokken, affiniteit en ervaring met volkshuisvesting en het huurdersperspectief.
  • Gevoel van verbondenheid met de volkshuisvestelijke uitdagingen van woonstichting Charlotte van Beuningen en de Vughtse samenleving.
  • Aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging.
  • Affiniteit met HR, organisatievraagstukken en organisatieontwikkeling is een pre.

De volledige profielschets met onder andere meer informatie over de uitdagingen van woonstichting Charlotte van Beuningen, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kunt u HIER downloaden.

Reageren

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 6 maart 2022 via sollicitatie@atrive.nl voorzien van uw motivatie en cv. De selectieprocedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel van Atrivé. Voor meer informatie over de vacature kunt u de websites van www.charlottevanbeuningen.nl of www.atrive.nl bezoeken. U kunt ook met Gerrit contact opnemen, via 06 52 67 01 12 of g.van.vegchel@atrive.nl.

De oriënterende gespreksronde met Atrivé vindt plaats in week 11 in Utrecht. De gespreksronde met de selectiecommissie staat gepland in week 12 in Vught.

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun Beoordelingskader.

Atrivé is gespecialiseerd in werving en selectie. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel