Vacature bestuurssecretaris

Bij Pré Wonen

Pré Wonen zoekt:

Een maatschappelijk betrokken bestuurssecretaris:

een ondernemende sparringpartner voor bestuur, directie en MT

(32-36 uur per week)

 

De organisatie Pré Wonen

Pré Wonen is een toonaangevende woningcorporatie werkzaam in Noord Kennemerland en de IJmondregio. De corporatie beheert circa 16.000 woningen in Haarlem, Beverwijk, Heemskerk, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Pré Wonen biedt huisvesting aan mensen die op de woningmarkt zelf moeilijk een woning kunnen verwerven. Daarmee biedt Pré Wonen huurders een perspectief zoals verwoord in de missie: "Pré Wonen stelt mensen in staat een fijn thuis te creëren zodat zij van daaruit kunnen meedoen in de maatschappij." 

Een van de ambities voor de komende periode is dat Pré Wonen duurzame en betaalbare woningen wil toevoegen om de groeiende groep woningzoekenden te kunnen huisvesten. Daarnaast wil de organisatie de huurders een excellente dienstverlening bieden en wil ze bijdragen aan een inclusieve samenleving; zorgen dat mensen in leefbare en veerkrachtige wijken kunnen wonen en leven. Het huidige ondernemingsplan (https://www.prewonen.nl/over-ons/organisatie/ondernemingsplan) wordt de komende periode geactualiseerd. De bestuurssecretaris speelt een belangrijke coördinerende rol in de ontwikkeling van de nieuwe MeerJarenStrategie (MJS).

Rol en positie van de ondernemende bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris speelt een belangrijke rol in de borging van good governance. Pré Wonen werkt net als andere woningcorporaties vanuit een raad van commissarissen-model en heeft te maken met wet- en regelgeving wat betreft de inrichting en invulling van de governance. Daarnaast is Pré Wonen een maatschappelijke onderneming, een organisatie die werkt vanuit een maatschappelijke bedoeling: het bieden van een fijn thuis en leefbare en veerkrachtige wijken. Dat vraagt om kaderstellend beleid en borging van beleid. De bestuurssecretaris speelt hierin een adviserende rol; neutraal en onafhankelijk. De bestuurssecretaris vertaalt en verbindt het beleid voor de voorbereiding van de prestatieafspraken en het overleg met de gemeentes. Wat betreft dit beleid werkt de bestuurssecretaris samen met bestuur, de directie en de verantwoordelijke managers. Daarnaast werkt de bestuurssecretaris samen met de concerncontroller voor de samenhang van de beleidscyclus met de planning en control-cyclus en voor de borging van compliance.

Gewenste rolinvulling: taken en verantwoordelijkheden

Als bestuurssecretaris ben je een belangrijke sparringpartner voor het bestuur, de directie en het MT. Je hebt daarin een onafhankelijke rol gericht op de borging van good governance en op de ontwikkeling en borging van strategisch beleid waarmee de bedoeling van Pré Wonen als maatschappelijke organisatie wordt geborgd. Als bestuurssecretaris ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken:

 • De borging van good governance: zorgen dat bestuur en RvC op het terrein van governance handelen conform wet- en regelgeving en dat nieuwe regelgeving tijdig wordt geïmplementeerd.
 • Borging van de kwaliteit van informatievoorziening richting de RvC: tijdig, volledig, correct en op het gewenste kwaliteitsniveau. Daarnaast zorgen voor adequate verslaglegging en opvolging van genomen besluiten. Ondersteuning bieden aan de bestuurder, RvC en AC voor de agenda van de RvC- en AC-vergaderingen.
 • Volgen van relevante landelijke, regionale en lokale beleidsontwikkelingen en zorgdragen voor agendering van belangrijke strategische thema’s in het directieteam en het managementteam. Daarbij ook feedback ophalen en indien nodig bepaalde beleidskwesties oppakken.
 • Coördinatie van het strategisch relatiemanagement (relevante stakeholders) en overleg met de gemeente met betrekking tot prestatieafspraken in nauwe samenwerking met bestuur en directie.
 • Ondersteunt bestuur, directie en management bij het schrijven van advies- en instemmingsaanvragen voor de ondernemingsraad.
 • Beheert ten behoeve van de principes van good governance registers op het gebied van integriteit, calamiteiten en (non)compliance.

Gewenste expertise en competenties

Je bent een verbindingsofficier en bestuursadviseur met meerwaarde, voor (primair) de bestuurder, de directie en de RvC en daarnaast het management van de organisatie. Je fungeert op strategisch en organisatorisch niveau als rechterhand en sparringpartner van de bestuurder. Daarnaast heb je een belangrijke brugfunctie naar de verschillende interne en externe stakeholders (belanghebbenden). Je bent op de hoogte van wat er speelt en weet wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de zaken goed lopen. Daarnaast draag je relevante beleidsthema’s aan en zorg je voor adequate beleidsontwikkeling. De rolinvulling van bestuurssecretaris vraagt om de volgende expertise en competenties:

 • Je hebt ervaring met strategische beleidsprocessen binnen maatschappelijke organisaties, bij voorkeur op het terrein van de volkshuisvesting.
 • Je hebt ervaring met besluitvormingsprocessen en hebt affiniteit met de juridische en compliance-aspecten van besluitvorming.
 • Je bent een initiërend professional, een spelverdeler: alert, slagvaardig, toegankelijk en communicatief sterk met overtuiging en empathie.
 • Je bent authentiek en onafhankelijk; dat wil zeggen dat je consistent bent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Je maakt zichtbaar wat van belang is en geeft op overtuigende wijze aan waarom dat zo is.
 • Je bent analytisch sterk. Kunt complexe zaken doorzien en de verschillende informatiestromen in balans brengen en tijdig risico’s, uitdagingen en problemen erkennen die van belang zijn voor de bestuurder en de organisatie.
 • Je beschikt over maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid. Je onderkent de bedoeling en de specifieke maatschappelijke rol van Pré Wonen en hebt een signaalfunctie ten aanzien van de koers van de organisatie binnen de gestelde missie en visie. Je bent goed geïnformeerd over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van Pré Wonen alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten in de advisering richting de bestuurder.
 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau.

In je rol als bestuurssecretaris stuur je het secretariaatsteam aan en leg je direct verantwoording af aan de bestuurder. Verder werk je intensief samen met de directie (2 leden), het MT (6 leden), de concerncontroller en de raad van commissarissen.

Arbeidsvoorwaarden

Pré Wonen biedt een contract voor onbepaalde tijd. Het betreft hier een functie voor 30-36 uur per week in schaal M, met een pakket van uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij Pré Wonen krijg je kansen om jezelf te ontwikkelen en uiteraard horen daar goede opleidingsfaciliteiten bij.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Pré Wonen zich ondersteunen door Atrivé. Als de functie met de gewenste rolinvulling jou aanspreekt en je beschikt over de gevraagde expertise en competenties, reageer dan naar sollicitatie@atrive.nl o.v.v. bestuurssecretaris Pré Wonen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Gerrit van Vegchel, senior adviseur Atrivé, telnr. 06 52 67 01 12 of via de mail: g.van.vegchel@atrive.nl. Een referentietoets maakt deel uit van de selectieprocedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

 

Profielschets

Maatschappelijk betrokken bestuurssecretaris:

ondernemende sparringpartner voor

bestuur, directie en MT

(32-36 uur per week)

 

De organisatie Pré Wonen

Pré Wonen is een toonaangevende woningcorporatie werkzaam in Noord Kennemerland en de IJmondregio. De corporatie beheert circa 16.000 woningen in Haarlem, Beverwijk, Heemskerk, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Pré Wonen biedt huisvesting aan mensen die op de woningmarkt zelf moeilijk een woning kunnen verwerven. Daarmee biedt Pré Wonen huurders een perspectief zoals verwoord in de missie: "Pré Wonen stelt mensen in staat een fijn thuis te creëren zodat zij van daaruit kunnen meedoen in de maatschappij" 

Een van de ambities voor de komende periode is dat Pré Wonen duurzame en betaalbare woningen wil toevoegen om de groeiende groep woningzoekenden te kunnen huisvesten. Daarnaast wil de organisatie de huurders een excellente dienstverlening bieden en wil ze bijdragen aan een inclusieve samenleving; zorgen dat mensen in leefbare en veerkrachtige wijken kunnen wonen en leven. Het huidige ondernemingsplan (https://www.prewonen.nl/ondernemingsplan/OndernemingsplanPreWonen.pdf) wordt de komende periode geactualiseerd. De bestuurssecretaris speelt een belangrijke coördinerende rol in de ontwikkeling van de nieuwe MeerJarenStrategie (MJS).

 

Rol en positie van de ondernemende bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris speelt een belangrijke rol in de borging van good governance. Pré Wonen werkt net als andere woningcorporaties vanuit een raad van commissarissen-model en heeft te maken met wet- en regelgeving wat betreft de inrichting en invulling van de governance. Daarnaast is Pré Wonen een maatschappelijke onderneming, een organisatie die werkt vanuit een maatschappelijke bedoeling: het bieden van een fijn thuis en leefbare en veerkrachtige wijken. Dat vraagt om kaderstellend beleid en borging van beleid. De bestuurssecretaris speelt hierin een adviserende rol; neutraal en onafhankelijk. De bestuurssecretaris vertaalt en verbindt het beleid voor de voorbereiding van de prestatieafspraken en het overleg met de gemeentes. Wat betreft dit beleid werkt de bestuurssecretaris samen met bestuur, de directie en de verantwoordelijke managers. Daarnaast werkt de bestuurssecretaris samen met de concerncontroller voor de samenhang van de beleidscyclus met de planning en control cyclus en voor de borging van compliance.

 

Gewenste rolinvulling: taken en verantwoordelijkheden

Als bestuurssecretaris ben je een belangrijke sparringpartner voor het bestuur, de directie en het MT. Je hebt daarin een onafhankelijke rol gericht op de borging van good governance en op de ontwikkeling en borging van strategisch beleid waarmee de bedoeling van Pré Wonen als maatschappelijke organisatie wordt geborgd. Als bestuurssecretaris ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken:

 • De borging van good governance: zorgen dat bestuur en RvC op het terrein van governance handelen conform wet- en regelgeving en dat nieuwe regelgeving tijdig wordt geïmplementeerd.
 • Borging van de kwaliteit van informatievoorziening richting de RvC: tijdig, volledig, correct en op het gewenste kwaliteitsniveau. Daarnaast zorgen voor adequate verslaglegging en opvolging van genomen besluiten. Ondersteuning bieden aan de bestuurder, RvC en AC voor de agenda van de RvC- en AC-vergaderingen.
 • Volgen van relevante landelijke, regionale en lokale beleidsontwikkelingen en zorgdragen voor agendering van belangrijke strategische thema’s in het directieteam en het managementteam. Daarbij ook feedback ophalen en indien nodig bepaalde beleidskwesties oppakken.
 • Coördinatie van het strategisch relatiemanagement (relevante stakeholders) en overleg met de gemeente met betrekking tot prestatieafspraken in nauwe samenwerking met bestuur en directie.
 • Ondersteunt bestuur, directie en management bij het schrijven van advies-en instemmingsaanvragen voor de ondernemingsraad.
 • Beheert ten behoeve van de principes van good governance registers op het gebied van integriteit, calamiteiten en (non)compliance.

 

Gewenste expertise en competenties

Je bent een verbindingsofficier en bestuursadviseur met meerwaarde, voor (primair) de bestuurder, de directie en de RvC en daarnaast het management van de organisatie. Je fungeert op strategisch en organisatorisch niveau als rechterhand en sparringpartner van de bestuurder. Daarnaast heb je een belangrijke brugfunctie naar de verschillende interne en externe stakeholders (belanghebbenden). Je bent op de hoogte van wat er speelt en weet wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de zaken goed lopen. Daarnaast draag je relevante beleidsthema’s aan en zorg je voor adequate beleidsontwikkeling. De rolinvulling van bestuurssecretaris vraagt om de volgende expertise en competenties:

 • Je hebt ervaring met strategische beleidsprocessen binnen maatschappelijke organisaties, bij voorkeur op het terrein van de volkshuisvesting.
 • Je hebt ervaring met besluitvormingsprocessen en hebt affiniteit met de juridische en compliance aspecten van besluitvorming.
 • Je bent een initiërend professional, een spelverdeler: alert, slagvaardig, toegankelijk en communicatief sterk met overtuiging en empathie.
 • Je bent authentiek en onafhankelijk; dat wil zeggen dat je consistent bent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Je maakt zichtbaar wat van belang is en geeft op overtuigende wijze aan waarom dat zo is.
 • Je bent analytisch sterk. Kunt complexe zaken doorzien en de verschillende informatiestromen in balans brengen en tijdig risico’s, uitdagingen en problemen erkennen die van belang zijn voor de bestuurder en de organisatie.
 • Je beschikt over maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid. Je onderkent de bedoeling en de specifieke maatschappelijke rol van Pré Wonen en hebt een signaal functie ten aanzien van de koers van de organisatie binnen de gestelde missie en visie. Je bent goed geïnformeerd over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van Pré Wonen alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten in de advisering richting de bestuurder.
 • Je beschikt over academisch werk en denkniveau.

 

In je rol als bestuurssecretaris stuur je het secretariaatsteam aan en leg je direct verantwoording af aan de Bestuurder. Verder werk je intensief samen met de Directie
(2 leden), het MT (6 leden), de Concerncontroller en de Raad van Commissarissen.

 

Arbeidsvoorwaarden

Pré Wonen biedt een contract voor onbepaalde tijd. Het betreft hier een functie voor 30-36 uur per week in schaal M, met een pakket van uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij Pré Wonen krijg je kansen om jezelf te ontwikkelen en uiteraard horen daar goede opleidingsfaciliteiten bij.

 

Procedure

Bij de werving en selectie laat Pré Wonen zich ondersteunen door Atrivé. Als de functie met de gewenste rolinvulling jouw aanspreken en je beschikt over de gevraagde expertise en competenties, reageer dan naar sollicitatie@atrive.nl o.v.v. bestuurssecretaris Pré Wonen.

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Gerrit van Vegchel, senior adviseur Atrivé, tel. nr.
06-52 67 01 12 of via de mail: g.van.vegchel@atrive.nl. Een referentietoets maakt deel uit van de selectieprocedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

 

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel