Vacature directeur-bestuurder

Bij SOR

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken

Wij zijn SOR: Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Opgericht in 1986 om ouderen in Rotterdam met een klein inkomen te helpen bij het vinden van een fijne en veilige woonomgeving; ‘Een thuis waar je jezelf kan zijn’. We geloven dat kwaliteit van leven een grondrecht is; voor iedereen. Een fijne en veilige woonomgeving draagt daar aan bij.

Met circa 7.800 huurappartementen voor senioren, verzorgingsplaatsen en bedrijfsruimten verspreid over 57 gebouwen biedt SOR (hoogwaardige) woningen (veilig, duurzaam) met aanvullende diensten en we faciliteren de zorgverlening geboden door andere partijen en sluiten met onze dienstverlening aan op verschillende leefstijlen en inkomensniveaus van onze huurders. We vervullen hierbij de rol als verhuurder, vastgoedeigenaar en regisseur.

SOR heeft nu een tijdelijke bestuurder vanwege het vertrek van de vorige bestuurder. De raad van commissarissen zoekt nu samen met de organisatie naar een nieuwe fulltime

ervaren en inspirerende directeur-bestuurder met visie en gezond pragmatisme


Je bent een ervaren en inspirerende bestuurder. Iemand die zich verbonden voelt met de leefwereld van de huurders (ouderen). Vanuit je leidinggevende ervaring begrijp je wat een organisatie nodig heeft gezien de fase van ontwikkeling. Je leiderschapsstijl is inspirerend en coachend. Je geeft richting en biedt ondersteuning waar nodig om de uitdagingen op te pakken. Daarbij gaat het onder andere om de transitie van vastgoed, het faciliteren van langer thuis wonen van huurders, de participatie van en de communicatie met bewoners. Visie, financieel inzicht en pragmatisme zijn van belang om koers te houden en in control te blijven. Om de ambities en de opgave te realiseren is resultaatgerichte sturing van belang. Verwacht wordt dat de bestuurder zorgt dat de innovatiekracht en het leervermogen van de organisatie optimaal wordt ingezet. Dat alles vraagt ook om uithoudingsvermogen omdat vernieuwing in de ouderenhuisvesting complex is. Klik HIER voor de volledige profielschets.

Herken jij jezelf in de profielschets? Reageer dan.

Ben jij die ervaren en inspirerende bestuurder, dan nodigen wij je graag uit om je motivatie met cv te e-mailen naar sollicitatie@atrive.nl o.v.v. bestuurder bij SOR. Neem voor meer informatie contact op met Gerrit van Vegchel (06 52 67 01 12). Atrivé ondersteunt de raad van commissarissen en de organisatie van SOR bij de werving en selectie van de bestuurder. 

De bezoldiging valt binnen de Wet normering topinkomens en is afhankelijk van achtergrond en werkervaring. Een geschiktheidsonderzoek/assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. De benoeming van de bestuurder van SOR vindt plaats conform de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De sluitingstermijn is 24 maart 2024. De oriënterende gesprekken zijn gepland in op 3 april in Rotterdam.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel