Vacature 2 leden raad van commissarissen

Bij Tablis Wonen

Tablis Wonen is als woningcorporatie actief in Sliedrecht en Molenlanden. De organisatie verhuurt en beheert circa 4.600 woningen. Met ruim 50 medewerkers biedt Tablis Wonen ondersteuning aan bewoners die dat nodig hebben. De organisatie streeft naar een goede samenwerking met bewoners, huurdersorganisatie SliM Wonen, gemeenten en overige belanghouders.

De medewerkers zijn zeer betrokken bij de huurders en willen met hart en ziel het verschil maken voor de bewoners. Ze voelen zich vertrouwd met de kernwaarden: plezier, helder en betrokken. Samen met elkaar en met de sociale partners bieden zij maatwerkoplossingen: ‘Tablis Wonen biedt vandaag en morgen passende huisvesting voor wie ondersteuning nodig heeft op de woningmarkt, met de focus op Sliedrecht en Molenlanden. Wij zijn een netwerkspeler die uitgaat van de eigen kracht van mensen en organisaties.’

Door het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden van de raad van commissarissen per 1 oktober 2022 zijn er twee vacatures in de raad van commissarissen:

Twee leden raad van commissarissen 

Een commissaris met het profiel: financiën, control, fiscaliteit en kennis van vastgoedinvesteringen.
Een commissaris met het profiel: strategisch transitiemanagement en klimaatverandering in de fysiek ruimtelijke omgeving. 

 Voor een van de vacatures die moet worden opgevuld is het voordrachtrecht van de huurdersorganisatie SliM Wonen van toepassing. Voor de andere vacature geldt het adviesrecht van de ondernemingsraad. De huurdersorganisatie en de ondernemingsraad zijn daarom nauw betrokken bij de werving en selectie van de nieuw te benoemen commissarissen.

Wat voor personen zoekt Tablis Wonen?

De RvC bestaat uit vijf personen met een generalistische inslag die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden hebben expertise op specifieke aandachtsgebieden en beschikken over een helikopterview om over de grenzen van de eigen aandachtsgebieden heen te kijken. Van de RvC-leden wordt besluitvaardigheid en betrokkenheid verwacht waarbij zij een open en lerende houding hebben. In de onderlinge discussies is ruimte voor diversiteit en verschil van mening. Vanuit meervoudige perspectieven komt de RvC tot oordeelsvorming en besluitvorming. Er heerst een sterk gevoel van samen iets neer willen zetten maar dat mag de discussie en een onafhankelijke mening van de individuele leden nooit belemmeren.

Binnen de RvC van Tablis Wonen is behoefte aan twee nieuwe betrokken commissarissen met kennis en expertise op het aandachtsgebied:

  1. Financiën, control, fiscaliteit en kennis van vastgoedinvesteringen.
  2. Strategisch transitiemanagement en klimaatverandering in de fysiek ruimtelijke omgeving. Energietransitie, verduurzaming en circulariteit zijn belangrijke aspecten van de adaptatie klimaatverandering.

De volledige profielschets met onder andere meer informatie over de uitdagingen van Tablis Wonen, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kunt u HIER downloaden.

Reageren

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 29 mei a.s. via sollicitatie@atrive.nl voorzien van uw motivatie en cv. De selectieprocedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel van Atrivé. Voor meer informatie over de vacature kunt u met Gerrit van Vegchel contact opnemen via 06 52 67 01 12 of g.van.vegchel@atrive.nl.

De oriënterende gespreksronde met Atrivé vindt plaats in week 23 (dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni) in Utrecht. De gespreksronde met de selectiecommissie staat gepland in week 24 (dinsdag 14 juni en donderdag 16 juni) in Sliedrecht.

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun Beoordelingskader.

Atrivé is gespecialiseerd in werving en selectie. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel