Vacature (interim) directeur-bestuurder

bij Woningstichting Gouderak

Standplaats                            Kranepoort 4a, 2831 AK Gouderak
Uren per week                       max. 16 uur/week
Werk-/denkniveau               hbo+/wo werk- en denkniveau

 

Per 1 januari 2021 zoekt Woningstichting Gouderak een

(interim) directeur-bestuurder

 

Woningstichting Gouderak is met circa 350 woningen een lokaal verankerde partner in het dorp Gouderak. Als dorpscorporatie werkt zij aan de vitaliteit en leefbaarheid van de kern van Gouderak. In 2018 heeft de raad van commissarissen een interim bestuurder aangesteld vanwege het vertrek van de zittende bestuurder en het voornemen te fuseren. Deze beoogde fusie met Mozaïek Wonen is -door externe omstandigheden- nog niet gerealiseerd.
Met Mozaïek Wonen wordt per 1 januari 2021 een beheerovereenkomst afgesloten waarin vastgesteld is dat alle operationele taken worden uitgevoerd door Mozaïek Wonen.
In de aanloop naar de fusie en om de volkshuisvestelijke belangen van Woningstichting Gouderak te borgen wordt een (interim) bestuurder aangesteld voor maximaal 16 uur per week.

Opdracht

 1. Het uitvoeren van de bestuurlijke taken en invullen van de verantwoordelijk dat de organisatie voldoet aan de gewenste governance en dat in operationele zin toezeggingen worden waargemaakt.
 2. Het op een zorgvuldige en correcte wijze uitvoeren van de Woningwet.
 3. Het opstellen en vormgeven van het strategisch beleid voor de toekomst in overleg met de raad van commissarissen.
 4. Het bewaken van de uitvoering van de beheerovereenkomst met Mozaïek Wonen.
 5. Zorgdragen voor constructieve samenwerking met belanghebbenden zoals de huurdersorganisatie, de gemeente en de andere corporaties in de Krimpenerwaard.
 6. Specifiek aandacht besteden aan de portefeuillestrategie en aan de kwaliteit van dienstverlening richting de huurders.
 7. Specifieke aandacht voor (de voortgang van) de verbetering en verduurzaming van de bestaande woningen.
 8. Zorgdragen voor kostenbeheersing in de bedrijfsvoering en bij het beheer en onderhoud van de woningvoorraad.
 9. Het zorgdragen dat er een goede afstemming is van alle activiteiten en belangen met Mozaïek Wonen.

Eigenschappen bestuurder

 • Brede ervaring in de volkshuisvesting op het terrein van strategie en samenwerking.
 • Ervaring met en visie op een situatie waarin sprake is van een beheerovereenkomst.
 • Affiniteit met de bedrijfsvoering van een woningcorporatie: onderhoud, beheer, financiële bedrijfsvoering en verbetering van de woningvoorraad.
 • De belangen van Woningstichting Gouderak en haar huurders goed weten te behartigen.
 • Een hands-on-mentaliteit.
 • Strategie en praktijk goed kunnen koppelen.
 • Communicatief bekwaam en sterk in samenwerking.

Procedure

Je belangstelling kun je melden tot uiterlijk 28 oktober 2020 via sollicitatie@atrive.nl voorzien van een motivatiebrief en cv. De procedure wordt begeleid door John van Es van Atrivé. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met John van Es via 06 25 05 18 18 of j.van.es@atrive.nl.

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform haar Beoordelingskader.

Atrivé is gespecialiseerd in werving en selectie. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es