Uitnodiging Webinar over het woonzorglandschap

Neemt u ook deel?

online
20 juni 2023, 11.00 - 12.00 uur

Woonzorgvisies en het sturen op een Toekomstbestendige stad

Naast de klimaat- en wooncrisis staan we als samenleving aan het begin van een snelgroeiend maatschappelijk vraagstuk! Vergrijzing zet het zorgstelsel steeds meer onder druk. De kloof tussen een toenemende zorgvraag en beperkte capaciteit gaat groter worden. De maatschappelijke opgaven vragen om visie én actie; terwijl de strijd om de ruimte en beschikbare woningen op veel plekken heviger wordt. En (het gedrag van woonconsumenten op) de woningmarkt blijft lastig te voorspellen.

Ben jij nieuwsgierig én wil je geïnspireerd worden hoe je invulling kunt geven aan de woonzorgopgave van ouderen? Kom dan naar ons Webinar woonzorglandschap op dinsdag 20 juni van 11.00 tot 12.00 uur. Samen met Marieke Kogel (beleidsadviseur gemeente Woerden) nemen Janine Boers (directeur Atrivé) en Gert Jan Hagen (senior adviseur Springco) jullie mee in de betekenis van de uitkomsten van het woonzorgonderzoek. We presenteren enkele uitkomsten en bevragen Marieke:

  • Hoe dragen de uitkomsten & visuals bij aan de bewustwording van deze nieuwe maatschappelijke opgave?
  • Wat is de meerwaarde van het verbinden van de leefstijlen én passende woonzorgvormen?
  • Welke (gebiedsgerichte) handvatten biedt het om te komen tot betere afwegingen en ‘wijze’ (beleids)keuzes.

 

Krachtige samenwerkingscombinatie Atrivé en Springco

Atrivé is blij met de samenwerking met Springco Urban Analytics: betrokken én gespecialiseerd in data georiënteerde vraagstukken in de leefomgeving. Het  geeft een impuls aan onze onderzoeks- en visietrajecten.
Samen leveren we onderzoekresultaten vanuit de mensgebiedsgericht én visueel krachtig. Het levert prachtige kansenkaarten op én een stevige basis voor strategie en slimme beleidskeuzes.
Op gebied van wonen en zorg zijn we samen aan de slag in de gemeente Waterland (woonzorgvisie) en de gemeente Woerden (woonzorgonderzoek). We voeren in de gemeente Schagen een woningmarktonderzoek uit. En voor de woningcorporaties in Drenthe trekken we samen op in het betaalbaarheidsonderzoek. In de markt worden we al herkend als combinatie die meerwaarde levert.
Onze opdrachtgevers zijn enthousiast en wij ook. Want elke Atrivé-adviseur wil bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en écht het verschil maken. Die drive herkennen we bij Springco en onze samenwerking geeft meer diepgang in de gesprekken met opdrachtgevers en belanghouders. En ook belangrijk: we hebben plezier met elkaar én leren van elkaar. 

Extra informatie

Hier vindt u onze kwaliteitseisen en -condities en de klachtenregeling.

Voor meer informatie over de inhoud van het programma kunt u terecht bij Janine Boers.

Algemene informatie

Thema
Wonen-welzijn-zorg
Klantgroep
Huurdersorganisaties, Gemeenten en overheid, Sectoren sociaal domein, Woningcorporaties, Zorgorganisaties
Datum
20 juni 2023, 11.00 - 12.00 uur
Locatie
online

Extra informatie

Het Webinar wordt georganiseerd door Atrivé en Springco Urban Analytics

Het webinar is interactief en duurt van 11.00 uur tot 12.00 uur

 

Aanmelden

Uitnodiging Webinar over het woonzorglandschap

Neemt u ook deel?