Social Airbnb winnaar van de Innovatiechallenge

Op 26 september 2019 was het slotevent en werd de uitslag bekend gemaakt.

De Aedes Innovatiechallenge is onderdeel van de vernieuwingsagenda, een samenwerkingsverband dat Aedes met 100 corporaties en 17 partnerorganisaties heeft opgezet om professionalisering en ontwikkeling van de sector te stimuleren. Atrivé-adviseur Kim Oude Luttikhuis zat in het winnende team. Dit multidisciplinair samengestelde team ontwikkelde "Social Airbnb".

De vraagstelling: een "wicked problem"

In de Innovatiechallenge werden de lastige vraagstukken van leefbare wijken en buurten aan de orde gesteld. Het ging over ontmoeten, gemeenschapszin bevorderen, wat doen armoede en langer zelfstandig wonen met een wijk, inclusieve wijken, wederkerigheid en criminele ondermijning. Problemen waar zowel corporaties, als ook andere organisaties zoals zorginstellingen, gemeenten, politie en onderwijs mee worstelen; complexe leefbaarheidsvraagstukken uit de samenleving. Door in multidisciplinaire teams op een nieuwe manier naar deze problemen te kijken en er samen op innovatieve wijze in te verdiepen, ontstaan creativiteit en nieuwe oplossingen. De deelnemers waren niet alleen afkomstig van corporaties, maar juist ook van welzijn, politie, gemeenten, zorg, onderwijs, marktpartijen. 200 professionals die op een innovatieve manier probeerden tot nieuwe oplossingen te komen.

Innovatieve werkwijze

In team 1, waar ik deel van uitmaakte, was het thema de wederkerigheid en inclusiviteit. Samen met huurders werken aan de wijk; een wijk voor iedereen, want elke huurder, kwetsbaar of niet, moet goed kunnen wonen. Een jaar lang zijn we aan de slag gegaan om een nieuw arrangement voor wonen, zorg & welzijn te bedenken, op innovatieve wijze met leefbaarheid van de wijk voor ogen. Daarvoor werd onder andere gebruikgemaakt van de methode van "design thinking".

     
"Design Thinking"           

Kim: "Wat een mooi traject hebben we met elkaar doorlopen. Gaaf hoe de teams, vaak samen met veel huurders in heel het land, iets bedacht hebben waarbij wensen-van-huurders en uitdagingen-waar-corporaties-voor-staan samenkomen. Verbinding was weer het sleutelwoord."

Resultaat: Social Airbnb

Het resultaat van het winnende team 1 kan eigenlijk het best getoond worden in het volgende filmpje over een voorbeeld van de Social Airbnb. Talis gaat nu aan de slag met de eerste verhuringen van de Social Airbnb. Het team heeft op 12 december een bijeenkomst om van Talis te horen over het vervolg van het experiment.

Nog enkele kreten uit het juryrapport:

  • lef en durf getoond; dienstbaar aan de opgave
  • helder concept, met wederkerigheid
  • impact bij zowel degene die ruimte biedt als degene die ruimte krijgt.

Meer weten?

Ik informeer je graag

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Kim Oude Luttikhuis
T: 06 - 25 05 18 43
E:k.oudeluttikhuis@atrive.nl
LinkedIn
Kim Oude Luttikhuis