Prestatieafspraken - neem de tijd

Veel urgente onderwerpen; dat vraagt om goede gesprekken.

Het blad van de bomen begint te verkleuren; voor veel corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties tijd voor de prestatieafspraken.

Dit uiteraard ingegeven door de deadline van 15 december voor het afronden van de afspraken. In deze periode ben ik, als Atrivé adviseur, in meerdere gemeenten bezig met de begeleiden van het toevoegen van een jaarschijf aan langjarige afspraken of het volledig opnieuw sluiten van meerjarige afspraken. De urgentie van de huidige actualiteit is voelbaar: de stijgende energieprijzen, het grote tekort aan woningen en de klimaatcrisis. De Nationale Prestatieafspraken brengen beweging op gang. Hoe geven we deze een plek, terwijl ze nog niet zijn uitgewerkt in regionale woondeals? Hoe om te gaan met verduurzaming, wettelijk verplicht maar ook in toenemende mate noodzakelijk ter vermindering van de energie-armoede? Wat te doen met de woonzorgvisie, verplicht per 1 januari 2024? Al deze onderwerpen verdienen een plek, naast vraagstukken als huisvesting spoedzoekers of het vergroten (of transformeren) van de bestaande sociale voorraad.

Het vraagt om een vruchtbaar lokaal samenspel en gedragen afspraken. Voer dus voor goede gesprekken en werkbare afspraken. Mijn indruk is dat we soms vergeten dat afspraken maken een middel is én geen doel op zich. Mijn advies: maak afspraken met elkaar over die zaken waar je samen de schouders onder wilt zetten. Laten we elkaar uitdagen om uit te spreken wat echt samen, sneller én beter kan. En eigenlijk is het zonde om deze gesprekken onder tijdsdruk te voeren. Een goed voornemen voor de volgende keer: tijdig beginnen met de gesprekken – én de actualiteit tijdens reguliere (bestuurlijke) overleggen laten terugkomen.

Atrivé adviseert graag over het te volgen proces, en uiteraard over de inhoud! 

 

Advies nodig bij het maken van prestatieafspraken?

Neem contact met mij op. Ik adviseer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Beatrijs Kortman
T: 06 - 39 27 83 53
E:b.kortman@atrive.nl
LinkedIn
Beatrijs Kortman