NRTO-keurmerk voor Atrivé opleidingsactiviteiten

Atrivé heeft het NRTO-keurmerk behaald!

NRTO staat voor “Nederlandse Raad voor Training en Opleiding”. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC en examenaanbod realiseren. NRTO streeft naar goede kwaliteit en professionaliteit van opleidingsactiviteiten. Dit geeft cursisten de zekerheid dat Atrivé deskundige docenten inzet, afspraken nakomt en helder communiceert over de leeruitkomsten van haar opleidingen. Ook wordt er gestreefd naar continue verbetering en wordt de klanttevredenheid gemeten.

(gedragscodes NRTO en algemene voorwaarden NRTO)  

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel