Norm voor beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving

Atrivé-adviseur Ronald Versprille één van de initiatiefnemers voor een NEN-norm hierover.

Risicobeheersing en meerjarenonderhoudsplanning zijn essentieel voor effectief beheer van de assets in een organisatie. Hoe de link te leggen tussen de technische staat van een asset met langetermijnbeleidsvoering en risicomanagement voor de gehele assetportefeuille? De sectoren vastgoed en infra slaan de handen ineen om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van de NEN-norm ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving'.
Atrivé-adviseur Ronald Versprille heeft destijds de Nederlandse Technische Afspraak over de verbinding binnen de vastgoedsturing tussen strategie, risico- en assetmanagent en de technische staat van het vastgoed volgens conditiemeting mede opgesteld. Nu is hij voorzitter van de commissie tot doorontwikkeling naar een NEN-norm, de NEN 8026. Wilt u meer weten over deze belangrijke uitwerking binnen het assetmanagement voor sturing en risicobeheersing, of wilt u deelnemen, klik dan op deze link . Of maak een afspraak met Ronald Versprille.

Meer weten?

Neem contact met mij op

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ronald Versprille
T: 06 - 25 05 17 69
E:r.versprille@atrive.nl
LinkedIn
Ronald Versprille