Meesturen op huurdersparticipatie in 2021

Extra webinar bij voldoende belangstelling; aanmelden blijft mogelijk.

Direct na de aankondiging van het eerste webinar stroomde de aanmeldingen binnen. Blijkbaar is er behoefte aan informatie en handvaten met betrekking tot dit onderwerp. Het eerste webinar, gehouden op 3 november, is inmiddels succesvol verlopen en ook voor de tweede sessie van het webinar, op 18 november, zijn inmiddels alle plaatsen bezet. Daarom willen we, bij voldoende belangstelling, een derde sessie van het webinar organiseren. Je kan je hiervoor aanmelden (via het contactblok onderaan deze pagina). Je wordt dan op een reservelijst geplaatst. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn nemen we contact met je op over de datum van dit derde webinar. Mochten er op 18 november nog deelnemers uitvallen, dan zullen we ook mensen van de reservelijst benaderen om hen voor 18 november alsnog uit te nodigen.

Welke vragen spelen er

Hoe zorg ik dat mijn huurdersorganisatie agendabepalend wordt in de samenwerking met de corporatie, waardoor onze invloed als huurdersorganisatie groter wordt? Hoe vertaal ik de visie en plannen van mijn huurdersorganisatie in een helder overzicht en een haalbare planning? Hoe maken we een plan dat aansluit bij de beleidskalender van de corporatie én bij wat we als huurdersorganisatie zelf op de agenda willen zetten; met aandacht voor hoe we dit willen doen in een tijd waarin ontmoeten niet vanzelfsprekend is? Atrivé ondersteunt huurdersorganisaties en corporaties bij hun samenwerking. Atrivé ondersteunt bij het maken van (jaar)plannen en -planningen en helpt bij het uitvoeren van deze plannen. 

Waarom nu

In dit najaar van 2020 maken huurdersorganisaties hun jaarplan en planning voor 2021: een plan op basis van de beleidskalender van de corporatie én wat huurders zelf in 2021 willen ondernemen en belangrijk vinden. Idealiter worden de agenda’s van de huurdersorganisaties en corporaties nu al afgestemd om te bepalen op welke momenten zij samen gaan werken en hoe zij de huurdersparticipatie samen inrichten; met dit jaar extra aandacht voor de vorm waarin je dit gaat uitvoeren.

Wat komt in dit webinar aan bod

Atrivé ondersteunt huurdersorganisaties en corporaties bij hun samenwerking en in het uitvoeren van deze plannen. Een helder beeld en goede voorbereiding van wat je gaat en wilt doen is hierbij belangrijk. Vooral voor huurdersorganisaties geeft dit overzicht, rust en vertrouwen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor snelle actie bij plotselinge en urgente zaken. We bespreken tijdens het webinar onder andere:

 • vanuit de visie en wensen van bestuursleden komen tot een helder plan voor 2021
 • de manier waarop je bij je achterban ophaalt wat zij belangrijk vindt voor komend jaar
 • wat je wilt gaan doen vraagt ook om een helder beeld van je taken en rol als huurdersorganisatie; wat ga je wel en niet doen in 2021
 • het participatieniveau waarop verschillende onderwerpen behandeld worden samen met de corporatie
 • het praktisch en werkbaar maken van je plan en planning, zodat dit inzichtelijk is voor jezelf én anderen.

Kosten

We vragen een tegemoetkoming in de kosten van € 50,- per deelnemer. Doe je mee met meerdere bestuursleden vanuit dezelfde huurdersorganisatie? Dan geven we graag een korting: de eerste deelnemer betaalt € 50,-; de tweede deelnemer betaalt € 40,-; de derde deelnemer betaalt € 30,-; de vierde deelnemer betaalt € 20,- enzovoort. Atrivé is CRKBO-geregistreerd, je hoeft voor dit webinar daarom geen btw te betalen. (Zie onze 'kwaliteitseisen en -condities' en de klachtenregeling.)

Belangrijk:

Vul voor je aanmelding alle onderstaande velden in.

Je wordt dan geplaatst op een reservelijst. Bij voldoende aanmeldingen nemen we contact met je op over de datum van het 3e webinar. Ook kun je benaderd worden als er voor 18 november nog plaatsen beschikbaar komen.

Vul in het veld "bericht" de volgende gegevens in:

 • De Huurdersorganisatie waarvoor je deelneemt en waar de factuur naar verzonden moet worden
  inclusief  adres, postcode - plaats en e-mailadres
 • De namen en e-mailadressen van de personen die willen deelnemen.
  Naar elke afzonderlijke persoon zal, op zijn/haar eigen e-mailadres, een link worden gemaild om te kunnen deelnemen.

Druk op de roze knop (verstuur contactaanvraag) voor verzending van je aanmelding.

Aanmelding Webinar Meesturen op huurdersparticipatie in 2021

Meer invloed door een eigen agenda en plan voor 2021

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet