Inspiratiebijeenkomst bestuurssecretarissen woningcorporaties 11 november 2019

Atrivé, Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht
11 november 2019, 14.00 uur 18.00 uur

Inspiratiebijeenkomst voor bestuurssecretarissen

Op 11 november nodigen we jou -bestuurssecretaris bij een woningcorporatie- uit voor een inspirerende middag. Deze mooie rol verdient een middag gerichte aandacht. Samen verdiepen we op de positionering van de bestuurssecretaris in de corporatie die steeds meer een netwerkorganisatie is in een dynamisch en veeleisend speelveld. Interactief, lerend, prikkelend, inspirerend en met ruimte voor verschillen.

We zien dat de bestuurssecretaris in een veelkleurige en steeds wisselende context werkt. De nieuwe Woningwet is inmiddels wel geïmplementeerd, maar nu wordt meer een netwerkrol van corporaties verwacht. In prestatieafspraken, in het netwerk wonen, welzijn, zorg, als ketenpartner om de energietransitie te versnellen, als partner om wijken vitaal te houden. We gaan in op het concept network governance en de rol van de bestuurssecretaris in het netwerk van de corporatie.

Daarnaast zien we dat de rol en verantwoordelijkheden van de bestuurssecretaris per corporatie net weer anders liggen. Wordt jouw kracht als strategisch sparringpartner optimaal door de bestuurder en de organisatie benut? Welke projecten trek jij? Hoe is je rol richting netwerkpartners? Leg jij verslag van MT- en RvC-vergaderingen? Schaal doet er zeker toe. We verdiepen en prikkelen met casussen, om aan te zetten tot denken over hoe de kracht van de bestuurssecretaris het best door RvC, bestuurder, MT en organisatie benut kan worden.

Corporaties zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Sturen op doelmatigheid heeft bijvoorbeeld geleid tot reorganisaties, verantwoording kost meer tijd en er wordt op veel plekken naar gestreefd om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. Hoe kijken we naar de organisatieveranderende trends en wat betekent dit voor de positionering van de bestuurssecretaris? Hoe kan je als bestuurssecretaris optimaal gebruikmaken van de organisatie?

Adviseurs Joeri Zandvliet en Juliëtte Oosterwegel -adviseurs organisatie, beleid en strategie met ervaringen als interim-bestuurssecretaris- begeleiden de middag. Senior adviseur Paul Doevendans inspireert op het thema network governance. Algemeen directeur Gerrit van Vegchel zal prikkelen als we ingaan op de positionering van de bestuurssecretaris in de organisatie. We maken er een boeiende middag van met veel ruimte voor jouw inbreng!

Programma

Inloop is vanaf 13.45 uur. Het programma begint om 14.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Thema

Inhoud

Tijd

Network governance Welkom, groeiende belang netwerk, network governance, rol bestuurssecretaris, groepsdiscussie 14.00 - 15.00 uur
Pauze   15.00 - 15.15 uur
Positionering In gesprek over verschillen in positionering en rol, prikkelende casuïstiek 15.15 - 16.30 uur
Pauze   16.30 - 16.40 uur
Veranderende organisatie Trends organisatieontwikkeling en impact op positionering bestuurssecretaris 16.40 - 17.30 uur
Eten - lichte maaltijd   17.30 - 18.00 uur

Atrivé is voor haar opleidingen CRKBO-geregistreerd. Hier vind je onze kwaliteitseisen en -condities en de klachtenregeling. Voor meer informatie over de inhoud van het programma kun je terecht bij Joeri Zandvliet of Juliëtte Oosterwegel, voor praktische informatie kunt je terecht bij Marjan van Looyengoed.

 

Algemene informatie

Thema
Academy, Organisatieontwikkeling
Klantgroep
Woningcorporaties
Datum
11 november 2019, 14.00 uur 18.00 uur
Locatie
Atrivé, Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht

Extra informatie

FACILITEITEN: een lichte maaltijd 

KOSTEN (inclusief btw): € 175,-

Aanmelden

Inspiratiebijeenkomst bestuurssecretarissen woningcorporaties 11 november 2019