Handreiking "Toezicht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers"

Een logisch onderdeel van het toezicht- en toetsingskader

Atrivé heeft in opdracht van Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW), samen met  FLOW, VTW, NVBW en Aedes voor RvC-leden een handreiking over duurzame inzetbaarheid ontwikkeld. Deze handreiking biedt toezichthouders en bestuurders handvatten om over duurzame inzetbaarheid het gesprek te voeren.

Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van belang voor een gezonde bedrijfsvoering van woningcorporaties. Van een bestuurder van een woningcorporatie wordt verwacht dat deze een visie en een strategie ontwikkelt over duurzame inzetbaarheid. Het is bij uitstek een onderwerp dat op de agenda van de raad van commissarissen (RvC) thuishoort; waarbij de RvC toetst of de ingezette maatregelen wel leiden tot het gewenste resultaat en een bestuurder zich hierover kan en wil verantwoorden richting de RvC.

Er zijn veel manieren om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te organiseren. De handreiking Toezicht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers helpt bestuurders en RvC-leden om tot een verantwoordings- en toetsingskader te komen op dit onderwerp. De handreiking geeft bouwstenen om het thema te agenderen en de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid te verkennen; om zo samen een visie en strategie te ontwikkelen en om tot concrete maatregelen te komen.

Klik hier om de handreiking te downloaden

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel