Fusie van Lyaemer Wonen en Zuidwest Friesland

Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek wordt nu de stap gezet richting een daadwerkelijke fusie

Atrivé heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en meerwaarde van de voorgenomen fusie tussen Lyaemer Wonen en Zuidwest Friesland. Beide corporaties hebben bezit in de gemeente De Fryske Marren. Wonen Zuidwest Friesland heeft daarnaast ook bezit in de aangrenzende gemeente Súdwest-Fryslân. In het haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar de te behalen volkshuisvestelijke meerwaarde. Ook is gekeken naar aspecten als financiën, de organisatie en eventuele risico’s. Huurdersorganisaties, gemeenten en ondernemingsraden zijn betrokken.
Na unanieme instemming van beide bestuurders en RvC’s is de volgende fase van start gegaan. Dit betreft het juridische traject. Atrivé begeleidt ook dit traject.

Meer weten?

Neem contact op met één van onderstaande adviseurs