Kleine Meierij en Sint Joseph gaan fuseren

De Kleine Meierij en Sint Joseph hebben ministeriële goedkeuring van Aw voor de voorgenomen fusie

Dat betekent dat officieel per 1 juli 2019 een nieuwe krachtige organisatie ontstaat van twee dorpse woningcorporaties. Woonstichting De Kleine Meierij (50 jaar oud en kantoor houdend in Rosmalen) en Sint Joseph (100 jaar oud en kantoor houdend in Boxtel): een fusie-woonstichting met 65 formatieplaatsen, 7500 woningen en een breed dienstenpakket en veel aandacht voor huurders, leefbaarheidsinitiatieven en in nauw contact met haar samenwerkingspartners. De huurdersorganisaties: "Huurders Belangen Vereniging Boxtel/Liempde" en "Stichting Huurdersbelangen Kleine Meierij" hadden in december al ingestemd met de fusie. De adviezen van beide ondernemingsraden zijn ontvangen en de gemeenten Bernheze, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Haaren en Sint-Michielsgestel hebben een positieve zienswijze afgegeven.
 

Atrivé begeleidt van samenwerking naar fusie

De AW oordeelt dat de fusie in het belang van de volkshuisvesting is. "Beide organisaties zijn werkzaam in dezelfde woningmarktregio, de financiële continuïteit is voldoende gewaarborgd en de lokale binding wordt behouden." Zo blijkt uit de toelichting van de Aw. Beide woningstichtingen kennen elkaar goed en zijn in dezelfde woningmarktregio actief zijn, namelijk Noordoost Brabant. Beide corporaties komen elkaar regelmatig tegen bij diverse overleggen en werken op een aantal thema’s reeds samen. Vanuit deze samenwerking zijn veel overeenkomsten tussen beide woningcorporaties, waaronder een gedeelde visie op de volkshuisvesting. Dit heeft er toe geleid dat in 2017 is nagedacht om de samenwerking te intensiveren. Aan Atrivé is gevraagd de fusie te begeleiden met als resultaat de huidige instemming van de Aw.
 

Synergie voor vastgoed en financiën maar met behoud van lokale binding

Het Aw geeft verder in haar toelichting aan: ‘Uit de fusiestukken is gebleken dat er met de fusie een financieel solide organisatie ontstaat, die de investeringskracht heeft om volkshuisvestelijk te presteren in de gemeenten waar zij actief is. Beide corporaties, zowel afzonderlijk als geconsolideerd, voldoen aan de door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gestelde vereisten. De fusie heeft een positief effect op de vermogenspositie van de nieuwe fusieorganisatie. Het Aw gaat ook in op het behoud van de lokale binding: ‘Uit de fusiestukken is gebleken dat de fusiecorporatie waarde hecht aan het dichtbij organiseren van haar dienstverlening. Adequaat handelen, verbindend zijn in het maatschappelijk netwerk en lokale verankering zijn de uitgangspunten. Daarin wordt gestuurd op de tevredenheid van de huurder en de klanten. De fusiecorporatie hecht waarde aan de lokale verankering. De capaciteit wordt ingezet om zichtbaar te zijn in de wijken.’
 

Vervolgacties

Alle primaire processen worden de komende maanden op elkaar afgestemd. Ook gaat de organisatie in gesprek met kleine groepen huurders van St. Joseph en Kleine Meierij. De resultaten uit deze bijeenkomsten worden gebruikt als input voor een nieuwe naam en een nieuwe gezamenlijke uitstraling.

Meer weten?

Neem contact met mij op; ik informeer je graag

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem