Twee vacatures RvC-leden

Bij Stichting Woningbeheer De Vooruitgang

Over De Vooruitgang

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang staat middenin de Volendamse gemeenschap. Met de verhuur van meer dan 1.200 woningen bieden we ruim 2.000 mensen een betaalbaar thuis in Volendam. De Vooruitgang is op zoek naar twee nieuwe enthousiaste leden voor de RvC, die met passie voor sociale volkshuisvesting en toezichthouden deze (parttime) functies per 1 juli 2022 willen gaan invullen.

De RvC houdt toezicht op het bestuur van en de algemene gang van zaken binnen De Vooruitgang. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat De Vooruitgang zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken en dat er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies.

Wil jij graag werken aan een duurzamer Volendam waar woningzoekenden betaalbaar en comfortabel kunnen wonen? Laten we kennis maken!

Meer informatie over de functies en profielen vind je op www.devooruitgang.com/vacatures.

Julianaweg 190, Volendam   Telefoon 0299-399960   E-mail info@devooruitgang.com