Atrivé begeleidt in bijzondere samenwerking WBV Reeuwijk en Mozaïek Wonen

Een interview met twee gemotiveerde directeuren over continuïteit van dienstverlening en kwaliteit van bedrijfsvoering.

Aanleiding

Woningbouwvereniging Reeuwijk is een kleine woningcorporatie met circa 1.100 verhuur-eenheden in Reeuwijk, Driebruggen en Waarder.

Vincent van Luit, directeur-bestuurder van WBV Reeuwijk: “Wij zijn een organisatie met een sterke lokale binding. Daarbij past het nauwe en persoonlijk contact met onze huurders. Dat willen we graag zo houden. Maar onze relatief kleine organisatie (9 medewerkers) is kwetsbaar. Er liggen grote volkshuisvestelijke opgaven en de steeds ingewikkeldere wet- en regelgeving, tal van financiële/administratieve zaken, projectontwikkeling en toenemende digitalisering vragen veel van een kleine corporatie. Dat alles trekt een zware wissel op het personeel. Bovendien hebben we diverse solofuncties. Als zo’n functionaris ziek of afwezig is, zijn de taken lastig te herverdelen en dit legt druk op de hele organisatie. Illustratief noem ik het wel eens ijsschotsen-lopen”.

Dit alles leidde er toe dat door directie besloten is om Atrivé te vragen hen te begeleiden naar een passende oplossing. Uit analyse door Atrivé bleek dat de beste kansen lagen in samenwerking met een middelgrote corporatie. In nauwe afstemming met huurders, met RvC en met personeel heeft Atrivé dit proces begeleid. Als meest passende oplossing kwam samenwerking met Mozaïek Wonen naar voren.

Intensieve en bijzondere samenwerking

Vanaf januari 2021 zal de gehele bedrijfsvoering van WBV Reeuwijk bij Mozaïek Wonen (ca. 10.000 verhuureenheden) worden ondergebracht; ook het huidige personeel. Maar alle klantencontacten zullen, net zoals nu, in het eigen kantoor op dezelfde wijze en grotendeels door dezelfde mensen worden behartigd. Zo behoudt WBV Reeuwijk “de kracht van klein” (goed ingebed, dichtbij, met kennis van de huurders). En ondertussen profiteert zij van de continuïteits- en kwaliteitsvoordelen van ‘de grote broer’. WBV Reeuwijk blijft dus zelfstandig met een eigen ledenvergadering en huurdersorganisatie. Ze blijft zelf verantwoordelijk voor de volkshuisvestelijke opgaven en financiële continuïteit met een eigen Raad van Commissarissen en directeur. Geen wonder dat de beide directeuren op de foto trots uitstralen bij het ondertekenen van de intentieovereenkomst tot deze intensieve en bijzondere samenwerking. En ook Atrivé is trots op het bereikte resultaat.

Wat zijn de verwachtingen?

Voor de huurders en woningzoekenden van WBV Reeuwijk wordt de continuïteit in de dienstverlening en de bedrijfsvoering kwalitatief versterkt. De vertrouwdheid van bekende mensen op hetzelfde kantoor blijft. En waar WBV Reeuwijk profiteert van de steun van een ‘grote broer’, ziet ook Mozaïek Wonen deze samenwerking met enthousiasme tegemoet.

Ron de Haas, directeur van Mozaïek Wonen: Wij voelen ons als corporatie verantwoordelijk voor volkshuisvestelijke opgaven en bij knelpunten willen we graag bijdragen. Maar we verwachten ook dat onze eigen organisatie leert van deze operatie. WBV Reeuwijk staat als kleine corporatie dichter bij de huurder. Wij kunnen dat facet ook gebruiken als aanjager van kwaliteit van dienstverlening in onze eigen organisatie. Kennis (over huurders) zit bij WBV Reeuwijk in de hoofden en bij ons meer in de systemen.
Het blijft natuurlijk zaak om de huurders van beide corporaties goed te blijven bedienen. Er moet balans zijn in prioritering en aandacht. Dat is een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor beide directies.”

Het is duidelijk dat er goed over is nagedacht en dat er met vertrouwen naar uitgezien wordt. Geen wonder, want de continue betrokkenheid van medewerkers, RvC’s, leden en huurdersorganisaties is steeds de basis van het proces geweest; met samenwerking vanaf januari 2021 als resultaat. Dankzij de ondersteuning van Mozaïek Wonen kan WBV Reeuwijk een sterk lokaal verankerde corporatie blijven die haar volkshuisvestelijke opgaven kan waarmaken.

Meer weten over de mogelijkheden van samenwerken?

Neem gerust contact op om te informeren.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem