AWC start met beheer van 'Uuthuuskes'

Achterhoekse Wooncoöperatie AWC start met beheer van ‘Uuthuuskes’: verplaatsbare woningen in tijdelijke verhuur voor starters.

Naar aanleiding van gesprekken in de gemeente Aalten werd in 2019 in de gemeenteraad van Aalten een bijzonder idee ingebracht. Het betrof een plan om tijdelijke en verplaatsbare woningen in de buurtschappen van Aalten te gaan plaatsen en verhuren voor een zeer betaalbare huur. De woningen (die later de naam “Uuthuuskes” kregen) waren speciaal bedoeld voor starters op de woningmarkt die graag in de eigen buurt wilden blijven wonen maar daar onder normale condities (schaarste en hoge huren) geen kans voor zagen.

Geïnitieerd vanuit de gemeente is een enthousiast team in gesprek gegaan met diverse partijen (onder andere bewoners uit buurschappen en de woningcorporatie). Het bleek dat gemeente en woningcorporatie geen uitvoering konden geven aan dit plan omdat zij aan regels gebonden waren (qua woningtoewijzing, inkomensgrenzen, voorrang van bepaalde groepen, rendementseisen et cetera).

Daarom is in de zomer van 2020 de AWC, de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC), opgericht. De AWC is een vereniging met leden. Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat de leden sociale of maatschappelijk binding met de buurtschappen van Aalten hebben. De AWC organiseerde de bouw van een aantal tijdelijke, modulair opgezette en verplaatsbare woningen. De gemeente Aalten stelde grond beschikbaar (erfpacht) en heeft de woningen uiteindelijk ook gekocht zodat daar geen externe financiering voor hoefde te worden gezocht. Beheerder van de woningen is de AWC. De AWC (of althans de belangenverenigingen per buurtschap, de lokale afdelingen van de AWC) bepalen wie er in de Uuthuuskes kunnen gaan wonen. Huurders jonger dan 28 jaar moeten na maximaal 5 jaar doorstromen en hun wooncarrière elders voortzetten zodat er weer kansen zijn voor een volgende serie starters. Voor huurders ouder dan 28 jaar is deze termijn 2 jaar.

De Uuthuuskes worden prefab gemaakt als een geschakeld modulair systeem. Grote uitdagingen waren de rioolaansluitingen, de ontheffing voor (breed) transport en de lastige situatie op de materiaalmarkt op het ogenblik. Qua vorm zijn ze gemakkelijk aanpasbaar. Er wordt gebruikgemaakt van duurzame materialen en er worden zonnepanelen geplaatst. Bovendien zijn de Uuthuuskes ook weer te demonteren en elders weer te plaatsen. Dit maakt het geheel een duurzaam concept.

Gemeente Aalten heeft enorme regiekracht getoond. Op dit ogenblik zijn er in Nederland 13 wooncoöperaties die door Platform31 worden begeleid. In Aalten is men trots op het succes wat daar nu bereikt is met de AWC. “We kunnen er mensen enorm goed mee helpen en zijn trots op het resultaat.” Aldus Hans Scheinck, voorzitter van de AWC.

Mieke Hanemaaijer heeft vanwege haar kennis van wooncoöperaties, in opdracht van Platform31, het proces begeleid. Mieke is tevens geassocieerd adviseur van Atrivé.

Meer weten over wooncoöperaties?

Neem dan contact op met Atrivé.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Atrivé
T: 030 693 60 00
E:info@atrive.nl
LinkedIn