Atrivé helpt met vlottrekken prestatieafspraken

Amstelveen, Bewonersraad en Eigen Haard ondertekenen prestatieafspraken

Naast Woningmarktonderzoek en Woonvisies denkt Atrivé ook op andere manieren mee met partners over het lokale samenspel en de prestatieafspraken. Zo ook in het Amstelveense waar gemeente Amstelveen, Woningstichting Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen ons benaderden voor een kwalitatief onderzoek. Gewenst was meer inzicht in en een verbeteraanpak voor de communicatie, relatie en samenwerking tussen Eigen Haard, haar huurders, haar huurdersvertegenwoordigingen en de gemeente Amstelveen.

Donderdag 13 juni 2019, ondertekenen de gemeente Amstelveen, woningcorporatie Eigen Haard en Bewonersraad Amstelveen alsnog de prestatieafspraken voor 2019. Daarin zijn naast afspraken over de woningvoorraad en verduurzaming, onder meer specifieke verbeterpunten opgenomen over communicatie naar huurders van Eigen Haard, alsmede afspraken over de renovatie van de Aquariusflat. Wij zijn blij dat we met de inzichten uit ons onderzoek en aanbevelingen voor verbetering bij konden dragen aan de lokale samenwerking en verbeterslag!

Aanleiding

De prestatieafspraken, die door de drie partijen gezamenlijk worden opgesteld, zijn eind vorig jaar niet ondertekend. De gemeente kreeg regelmatig signalen van huurders dat de communicatie rond een aantal projecten gebrekkig was en dat ze zich onvoldoende gehoord voelden. Daarnaast wilde de gemeente dat de start van de renovatie van de Aquariusflat meer prioriteit kreeg.

Gemeente

“Dit was de reden dat de gemeente een onafhankelijk onderzoek wilde. Samen met Eigen Haard en de Bewonersraad hebben we de opdracht gegeven aan bureau Atrivé. De resultaten van de eerste fase van het onderzoek zijn binnen en hebben een aantal verbeterpunten opgeleverd. Deze punten zijn nu integraal opgenomen in de prestatieafspraken. Daarnaast wordt de problematiek bij de Aquariusflat met hoge prioriteit opgepakt”, zegt wethouder Rob Ellermeijer.

Eigen Haard

“We hebben direct zaken opgepakt. En de aanbevelingen uit het onderzoek nemen we van harte over”, zegt Bert Halm, bestuursvoorzitter van Eigen Haard. “Ondertussen gaan we ook door met het verduurzamen van de woningen in Amstelveen. En op verzoek van de gemeente proberen we woningzoekenden van 28-34 jaar die nog bij hun ouders wonen met voorrang een passende woning toe te wijzen.”

Bewonersraad

Cor Spinhoven namens het nieuwe bestuur van de Bewonersraad Amstelveen: “De verbeterpunten in het rapport van Atrivé stemmen ons positief. Het is goed dat ze zijn vastgelegd in de prestatieafspraken, zodat de huurders in Amstelveen nu weten waar ze aan toe zijn.”

Aanpak Atrivé

Het onderzoek spitste zich toe op hoe de problemen zijn ontstaan, hoe het beter kan en in het bijzonder de wijze waarop met huurders wordt gecommuniceerd. Daartoe is onder meer de problematiek bij Aquariusflat aan de Watercirkel 372-666, de Jeanne d’Arcflat in Kostverloren en een aantal flats aan de Van Heuven Goedhartlaan onderzocht. Atrivé sprak met huurders, bewonerscommissies, de Bewonersraad, medewerkers van Eigen Haard en van de gemeente en diverse experts. Atrivé vervolgt haar onderzoek en werkt aan een verdiepingsrapport met aanvullende maatwerkoplossingen.

Eigen Haard, de Bewonersraad en de gemeente gaan gezamenlijk met urgentie aan de slag om de verbeterpunten uit het onderzoek op te pakken. De voortgang zal zeer nauwkeurig bewaakt worden. De huurders moeten zich weer gehoord voelen en weten waar ze aan toe zijn.

Praktische informatie

Na de ondertekening op 13 juni om 10.00 uur op het Raadhuis was vanaf 10.30 gelegenheid voor de pers om vragen te stellen aan alle partijen. Het onderzoeksrapport en de prestatieafspraken zijn vanaf dat moment dan ook openbaar en is op te vragen bij de gemeente.

Vlnr.: Olga Verschuren (communicatieadviseur), Nico Leeseman (raadslid Bewonersraad Amstelveen), Sandra Dijkhuizen (Eigen Haard), Bert Halm (bestuursvoorzitter Eigen Haard), Hans van Liere (secretaris Bewonersraad), Cor Spinhoven (voorzitter Bewonersraad), Rob Ellermeijer (wethouder Wonen), dr. Gerrit van Vegchel (algemeen directeur Atrivé), Jantien Beukema (beleidsadviseur Wonen) en vooraan Daniel van der Ree (beleidsadviseur Wonen) in de B en W kamer van het raadhuis.

 

Iets mee(r) doen? Heb je casuïstiek waar je mee aan de slag wil? En ben je benieuwd naar de onderzoeksmogelijkheden van Atrivé voor jouw situatie? Bel, mail of app ons. Wij denken graag met je mee, over deze en andere vraagstukken. Atrivé bestaat uit een team van ervaren adviseurs met uiteenlopende specialisaties, waardoor we zowel in de breedte als in de diepte kunnen verkennen wat de mogelijkheden zijn.

Meer weten over de onderzoeksmogelijkheden van Atrivé of dit onderzoek in het bijzonder?

Neem dan contact op met een van onderstaande adviseurs.