Aan de slag met het WoON 2018

Vanaf 4 april; met mogelijkheden voor verdieping op het terrein van duurzaamheid

Op 4 april komt het nieuwe landelijke WoONonderzoek Nederland 2018  uit (WoON 2018). Het WoON verschijnt eens in de drie jaar en is een waardevolle dataset als onderlegger voor lokaal en regionaal woonbeleid. Het WoON bevat informatie over de huidige en gewenste woonsituatie van huishoudens. Bovendien zijn in het nieuwe WoON extra vragen gesteld over duurzaamheid en energie, wat verdieping op deze thema’s mogelijk maakt.

Atrivé heeft ruime ervaring met het analyseren van het WoON en het vertalen van de resultaten naar concrete beleidsaanbevelingen. Ook heeft Atrivé inmiddels al mogen proeven van het nieuwe WoON 2018, omdat we door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn gevraagd twee artikelen te schrijven voor het tijdschrift Ruimte + Wonen. Daarnaast zijn we door de regio Noord-Veluwe gevraagd om de regionale woningmarkt te onderzoeken met behulp van deze nieuwe dataset.

Kortom, het WoON 2018 is een veelzijdige en handige bron om inzicht te verkrijgen in uw lokale en regionale woningmarkt.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs