Weg met ATAD, welkom aan de ESG?!

Thijs Kurstjens

Vanaf dit jaar gaan grote bedrijven, naast de financiële resultaten, rapporteren over hun Environmental and Social Governance (ESG). Dit zijn ze verplicht vanuit de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Meten is weten en dat zet dan weer verandering in gang: denk bijvoorbeeld aan het succes van het energielabel. Corporaties zijn ook bij uitstek grote bedrijven met uitdagingen in het veld van de environmental and social governance, zou je zeggen. Aedes wist echter al tijdig de kust veilig te verklaren en te vermelden dat corporaties niet onder de rapportageplicht vallen. Aedes gaf ook eerder al aan dat de CSRD uit Europa weinig toevoegt aan bestaande impactrapportages, zoals de Aedes benchmark.

Een snelle vergelijking van de CSRD-richtlijnen met die van de Aedes benchmark op het thema duurzaamheid laat zien dat de CSRD-richtlijnen een veel breder spectrum omvatten dan die van de Aedes benchmark. Aedes hanteert drie indicatoren, een voor isolatie, een voor energiegebruik en een voor CO2-emissie, alle drie afgeleid uit de energielabeldata van corporaties. Het begrip duurzaamheid is hiermee afgeslankt tot het thema energie. De CSRD-richtlijnen omvatten juist duurzaamheidprestaties in de volle breedte van het begrip, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, grondstoffen en circulariteit. Ook personeel, gemeenschappen en eindgebruikers (huurders) komen aan bod. De CSRD biedt dus wel degelijk meer inzicht en een toegevoegde waarde?!

“Maar de regeldruk is al zo hoog!”, zal menig corporatieprofessional zeggen. Niet geheel onterecht, gezien bijvoorbeeld de Europese Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD), die bedoeld is voor het tegengaan van belastingontwijking van multinationals, maar corporaties nu honderden miljoenen euro’s per jaar kost. In welke mate onze nieuwe regering hier in mee gaat denken en doen is nog onzeker.

Maar is het ongeacht de kleur van het kabinet niet zinvol om als corporatie te rapporteren over een circulair gebruik van grondstoffen en bouwmaterialen? Over het voorbereiden op overstromingen en hittestress? Over de CO2-emissie van bestaand en nieuw vastgoed? Over de impact op een gezonde leefomgeving en biodiversiteit? Over een solidaire verdeling van voorraden in de gemeenschap? De thema’s liggen nauw aan het hart van de sector. De meetmethoden zijn bovendien reeds beschikbaar in de markt en de inspanningen te overzien. Regeren is vooruitzien, wees voorbereid!

ESG is de volgende stap naar een volwassen rol van duurzaamheid met bijbehorende governance in de corporatiesector. Kortom; weg met de ATAD, welkom aan de ESG?!

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Thijs Kurstjens
T: 06 29 62 24 08
E:t.kurstjens@atrive.nl
LinkedIn