Wat vertelt het nieuwe WoON 2021 ons?

Joost Wegstapel

Op 9 juni is de kernpublicatie van het nieuwe WoON 2021 gepresenteerd. Het WoON is een grote, langlopende landelijke enquête die elke drie jaar door het CBS en het ministerie van BZK wordt uitgevoerd. Het is al 40 jaar dé peilstok voor het in beeld brengen van de ontwikkelingen op de woningmarkt in Nederland. Het WoON 2021 biedt een schat aan woningmarktinformatie die ook zeer bruikbaar is voor het in beeld brengen van de lokale woningmarktopgaven.

Steeds meer midden- en dure huurwoningen en huurders zijn steeds duurder uit

Uit het WoON blijkt dat onder jonge huishoudens het eigenwoningbezit het afgelopen decennium is gedaald. Voor hen is het moeilijker geworden om een woning te kopen door de sterk toegenomen prijzen, strengere leennormen en flexibele contracten. Deze jonge huishoudens zijn relatief vaak in de private huurvoorraad terecht gekomen. Het aantal midden- en dure huurwoningen is dan ook sterk toegenomen van 354.000 in 2018 tot 509.000 in 2021. Met name het aantal dure huurwoningen is fors gegroeid. Hierdoor zijn huurders gemiddeld genomen steeds meer inkomen kwijt aan hun woning. In 2018 werd netto nog 25,0% van het inkomen aan huur betaald. Inmiddels is dit toegenomen tot 25,6%. Dit is nog los van de energielasten die sinds dit jaar flink zijn gestegen. Eigenaar-bewoners zijn de laatste jaren juist steeds minder van hun inkomen kwijt aan netto koopuitgaven (van 18,8% in 2018 naar 16,5% in 2021).

Toename in algemene verhuisdynamiek, maar stagnatie doorstroming corporatiesector

In totaal zijn de afgelopen twee jaar 1,2 miljoen huishoudens verhuisd naar een zelfstandige woning. Dat is een lichte toename (+3%) ten opzichte van 2018. In de private huursector vinden naar verhouding de meeste verhuizingen plaats. Daar wonen nu meer jongeren dan vroeger, waardoor de verhuisdynamiek is toegenomen. In de corporatiesector daarentegen wordt steeds minder verhuisd als gevolg van de vergrijzing van de huurders. Ook verhuizen steeds minder huurders naar de koopsector vanwege de sterk gestegen koopprijzen, waardoor de doorstroming stagneert.

De vrije huursector als substituut voor onvervulde koopwens

Bijna 1,7 miljoen huishoudens zijn actief op zoek naar een andere woning. Dat is een toename van 16% ten opzichte van 2018. Met name de voorkeur voor een eengezinskoopwoning is toegenomen (van 42% naar 46%). De koopsector lijkt door o.a. de lage rente en ondanks de sterk gestegen prijzen aantrekkelijker te zijn geworden. Ook onder starters is de koopwens toegenomen.

Een huurwoning in vrije sector is aanmerkelijk minder populair onder woningzoekenden. Slechts één op de tien wenst een dergelijke woning, terwijl van alle huishoudens die de afgelopen twee jaar zijn verhuisd bijna één op de vijf een vrijesectorhuurwoning heeft betrokken. Zo’n 29% van de huishoudens die in de afgelopen twee jaar zijn verhuisd naar een woning in de private huursector heeft een tijdelijk huurcontract. De gemiddelde woonduur ligt hier dan ook laag en de verhuisgeneigdheid is hoog. Dit laat zien dat de vrije huursector bij uitstek een segment is voor spoedzoekers en als substituut dient voor een onvervulde koopwens.

Wilt u weten wat het WoON 2021 vertelt over uw regio of werkgebied? Neem dan contact met ons op.

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel