Verduurzamen VvE’s: veel obstakels maar ook kansen

Aleida Verheus

Uit het recent uitgevoerde programma “VvE’s naar Nul op de Meter” (door Platform31 en Stroomversnelling in 2015-2018) blijkt dat de VvE-sector heel veel belemmeringen ondervindt bij het verduurzamen. Maar er zijn ook een aantal unieke kansen.

Wat maakt de situatie bij VvE’s zo lastig?

In een VvE moeten eigenaren gezamenlijk besluiten over onderhoud en verduurzaming. Een groot deel van de VvE’s zijn zogenaamde “gemengde” VvE’s: de eigenaren zijn deels particulieren die het appartement zelf bewonen, en deels professionele verhuurders; in dat laatste geval is dus niet de bewoner, maar de verhuurder lid van de VvE. De ongelijkheid in belangen en financiële situatie maken het gezamenlijk besluiten soms erg lastig.

Vooral in de grote steden zijn er veel gemengde VvE’s met koop- en huurwoningen. Zo is van alle corporatiewoningen in Amsterdam ruim een derde onderdeel van een VvE. In de praktijk betekent dit dat voor deze woningen geen actief beleid of verduurzamingsplan door de corporatie wordt opgesteld of uitgevoerd. Immers, de verantwoordelijkheid en besluitvorming over deze woningen ligt bij het VvE-bestuur en de leden, niet alleen bij de corporatie. Van de woningen in deze gemengde complexen heeft 30% een label D of slechter. Omdat de omvang van deze VvE’s vaak groot is zou bij een aanpak direct een flink aantal woningen verduurzaamd kunnen worden.

Maar ook bij VvE’s die enkel bestaan uit particulieren die de appartementen zelf bewonen, zijn vaak problemen. Gebrek aan expertise en tijd kan er voor zorgen dat de VvE’s weinig actief zijn of vrijwel slapend. Goed beleid en beheer ontbreekt dan. Bovendien hebben bij een groot aantal VvE’s de appartementen een slecht energielabel; met name de kleine, vooroorlogse panden.

Maar welke oplossingen en kansen zijn er?

Adviseurs van Atrivé werken aan verduurzaming van VvE’s in projecten waarbij onder meer Europese subsidies beschikbaar zijn voor het begeleiden van de besturen, zoals de Interreg-subsidie en de ELENA-subsidie. Deze subsidie stelt VvE’s in staat om deskundigen in te huren. Genoemde subsidies lopen dit jaar af en de VvE’s zijn dan afhankelijk van eventuele lokale subsidiepotten of de (ingewikkelde) RVO-subsidie. In gemengde VvE’s zou de verduurzaming versneld kunnen worden als ook corporaties hun expertise hiervoor inzetten. Er is dan sprake van een gemengd projectteam van VvE-bestuur of -commissie, externe adviseur en projectmedewerkers van de corporatie. Hier hebben we als onafhankelijk adviseur van VvE-besturen goede ervaringen mee. We nodigen corporaties uit om deze uitdaging samen met ons aan te gaan!

 

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Aleida Verheus
T: 06 - 29 62 34 96
E:a.verheus@atrive.nl
LinkedIn
Aleida Verheus