Verbetering labeldata-kwaliteit soms eenvoudiger dan verwacht

Bart Jansen

Datakwaliteit wordt steeds belangrijker, zeker als we kijken naar wat er op de rol staat voor verduurzaming in de sector. De energielabeldata op orde hebben ten behoeve van de woningwaardering is al langer een aandachtspunt. Geen geldig label of conservatief opgenomen, leidt dit tot een minder goed label en dus minder punten. Voor een deel van de woningen is dit niet erg omdat de huurprijs afgetopt wordt. Nu er echter over de Standaard en Streefwaarden wordt gesproken (voldoen aan de Standaard is nog geen verplichting) en er plannen zijn voor het niet meer mogen verhuren van E-, F- en G-labelwoningen, wordt het toch tijd om nog eens goed naar de kwaliteit van de energielabeldata te kijken. 

Standaard en Streefwaarde 

De berekening van de maximale warmtevraag om aan de Standaard (voor warmtevraag) te voldoen, heeft dezelfde basis aan data nodig als de berekening van het energielabel. De kwaliteit van de invoer bepaalt daarmee de nauwkeurigheid van de nettowarmtevraagberekening én het energielabel. Dat maakt dat je beide resultaten op orde hebt als de invoer/opname van de woning volledig is. 

In de praktijk komt het nog steeds voor dat, vooral bij verouderde energielabeldata, de isolatiewaarden forfaitair zijn bepaald in plaats van in het werk gemeten en gecontroleerd met de bestekgegevens. Door de data onder andere op dit vlak aan te vullen, worden nauwkeurigere uitkomsten verkregen en kun je in een latere fase ook beter beoordelen hoe je bestaande isolatie kan verbeteren. 

EFG-labels 

Het Rijk wil de verhuur van woningen met EFG-labels per 2030 gaan verbieden. En Aedes maakte afspraken met de minister dat er na 2028 geen corporatiewoningen meer zijn met een ‘rood’ energielabel E, F of G. Dit alles heeft invloed op de planning van je voorraad. Zo zijn er hele complexen die nu rode labels hebben en de komende jaren al op de planning staan voor renovatie, verbetering of sloop. Niets aan de hand dus. Er zijn echter ook complexen waarvan een deel of zelfs maar enkele woningen in de rode labels komen. In dit geval is het verstandig eerst goed naar de achterliggende data te kijken: betreft het gegevens uit recente (bij voorkeur NTA8800) opnames? Zijn de isolatiewaarden bekend en juist ingevoerd? Hoe zit het met de details van de (collectieve) installatie? 

Zo maar een paar vragen om te analyseren wat er met deze incidentele woningen met een rood label moet gebeuren. 

Datakwaliteit primair systeem 

Regelmatig komen wij bij het koppelen van verschillende databronnen afwijkingen tegen. Dit maakt het lastig om databronnen te combineren en analyses te maken van bijvoorbeeld de isolatiekwaliteit in relatie tot SVB of conditiemetingen. Afwijkingen die wij tegenkomen betreffen vaak verschillende formats van complex of eenheidsnummers, schrijfwijze huisnummering (met name de toevoegingen) en het aantal eenheden dat daadwerkelijk in de voorraad thuis hoort.  

Wil je bijvoorbeeld energiegebruiksgegevens opvragen bij de netbeheerder, dan kan dit vaak alleen gekoppeld worden op postcode huisnummer-combinaties. Als hier de schrijfwijze afwijkt van het kadaster, krijg je een onvolledig beeld van wat er werkelijk aan energie wordt gebruikt in een complex of groep woningen. Juist in het kader van de groeiende energiearmoede, wil je hier een goed beeld van krijgen. 

Wil je aan de slag met verbetering van de kwaliteit van de energielabeldata? Wij helpen graag en maken een stappenplan grip te krijgen op de datakwaliteit. 

Wil je ook de kwaliteit van je labeldata checken of verbeteren?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Bart Jansen
T: 06 - 25 05 17 85
E:b.jansen@atrive.nl
LinkedIn
Bart Jansen