Strategische personeelsplanning

John van Es

foto op projectpagina

Hoe kunt u het personeelsbeleid inzetten om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen?

U heeft altijd geweten dat medewerkers uw grootste succesfactor zijn. Maar hoe kunt u het personeelsbeleid inzetten om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen? Er verandert veel, zowel intern als extern. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Zijn er instrumenten die hierbij kunnen helpen? Jazeker!!

Medewerkers zijn uw grootste succesfactor. Belangrijk is dan om deze  succesfactor zorgvuldig in te zetten. Maar hoe kunt u met uw personeelsbeleid anticiperen op toekomstige ontwikkelingen? Er wordt meer gedigitaliseerd, de pensioenleeftijd gaat omhoog, medewerkers kiezen bewuster voor een bepaalde balans tussen werk en privé, en ook verwachtingen over “wat het werk je brengt” is bij jongere generaties anders; is de branche van woningcorporaties aantrekkelijk genoeg. Ondertussen verandert de wereld om ons heen. De doelgroep (huurders) verandert, de arbeidsmarkt is in een snel tempo aan het veranderen. Welke invloed hebben deze veranderingen op het gewenste  personeelsbestand? Welke vaardigheden moeten medewerkers straks hebben? Hoe zorg je er voor dat je de juiste medewerkers hebt om deze ontwikkelingen te kunnen volgen? Gaan we huidige medewerkers daarvoor opleiden of gaan we deze kennis van buiten halen? Zijn er instrumenten die hierbij kunnen helpen?

Ja, die zijn er. Hoewel het middel van de strategische personeelsplanning (kortweg SPP) in de cao verplicht is gesteld, wordt het toch relatief weinig toegepast. Terwijl SPP juist helpt om de vertaalslag te maken van interne en externe ontwikkelingen naar dat wat het van ons personeel gaat vragen. Strategische personeelsplanning is een hulpmiddel waarmee je toekomstige marktontwikkelingen kan verbinden met de huidige personeelsbezetting. Het helpt om op een effectieve en gerichte manier te sturen op een optimale bezetting van een organisatie, afdeling of team; op de korte én de lange termijn. Het brengt op een gestructureerde wijze in beeld waar een organisatie naar toe wil, wat voor een medewerkers een organisatie in dienst heeft en wat nodig is per medewerker om uit te komen bij de gestelde doelen.

Juist nu de arbeidsmarkt krapper wordt, is het belangrijk goede medewerkers te behouden (of te werven) en uw personeel optimaal te laten ontwikkelen in de richting die bijdraagt aan de gewenste koers van de organisatie. Atrivé helpt u, om in 5 stappen een gedegen strategische personeelsplanning te maken; met maatwerk gericht op de specifieke omstandigheden van uw organisatie. Geïnteresseerd? Bel vrijblijvend met John van Es.

Meer weten over ontwikkelingen op HRM-gebied. Zie ook de blog uit de vorige nieuwsbrief over “De nieuwe HR-cyclus”.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es