Scoren met teams

Janine Boers

Hoe kun je het ontwikkelproces van teams versnellen? Teams tonen vaak een weerstand tegen benodigde ontwikkelingen. Lees hoe teamcoaching kan helpen.

Weerstand tegen ontwikkeling is een gewoonte

Hoe kun je het ontwikkelproces van teams versnellen? Teams zijn als sociaal systeem conservatief. In het systeemdenken wordt dit homeostase genoemd: terug naar de oude vorm van werken. Teams neigen spontaan weer in hun oude vorm terug te vallen. Weerstand is zo bezien geen onwil, weerstand tegen ontwikkeling is een gewoonte.

Teamcoaching Atrivé

Logisch dus dat teamprocessen, ook na structuurwijzigingen, vaak stagneren. Als externe teamcoach bij Atrivé ondersteunt Janine Boers teams om de effecten van organisatieverandering zo bestendig mogelijk te maken. Teamcoaching gaat over beïnvloeding van de interactie in teams. De eerste stap is dat het team de eigen leervraag concreet en op gedragsniveau benoemt: de meetlat. Passend binnen de fase van teamontwikkeling en de doelen van de organisatie/omgeving. Met het reflecteren op het gedrag van anderen en jezelf in het hier en nu, én dat omzetten in een bewuste actie, weten teams resultaten te boeken: ReflActie. Het team is én blijft in deze aanpak verantwoordelijk voor de resultaten: eigenaarschap. We gaan zo diep als nodig én houden het zo licht als mogelijk.

Instrument: Scoren met teams

Als hulpmiddel voor teamleren heeft Janine Boers een instrument ontwikkeld: Scoren met teams. Via een korte en eenvoudige online vragenlijst 'waarderen' teamleden hoe zij op dat moment invulling geven aan de vijf succesfactoren voor effectieve teams. De eerste teams zijn enthousiast:

  • Het invullen gaat gemakkelijk en snel.
  • Het delen van de uitkomsten geeft diverse aanknopingspunten voor het gesprek in de 'kleedkamer'.
  • Bewustwording, ook van de nauwelijks zichtbare onderstromen en groepsdynamische processen, maakt teamleren en duurzame verandering mogelijk.
  • Het draagt echt een steentje bij aan het gevoel dat samen leren zinvol is: een manier om als team een feedbackcultuur te ontwikkelen en dingen bespreekbaar te maken.

5 indicatoren voor teameffectiviteit:

Doelen en resultaten: iedereen weet wat de gemeenschappelijke doelen zijn, welke resultaten we willen behalen en hoe we ervoor staan. We hebben de handen aan het stuur.
Taken en rollen: ieder van ons weet wat er van hem of haar verwacht wordt en we zijn tevreden over de bijdragen van elkaar.
Psychologische veiligheid: we voelen ons door elkaar gesteund en we durven zonder reserves vragen te stellen.
Teamgedrag: we hebben elkaar nodig om de resultaten te bereiken en we halen het beste uit onszelf en uit elkaar.
Voldoening: wanneer ik het gevoel heb dat ik een bijdrage lever aan een groter geheel, dan voel ik me gelukkiger in mijn team. Hoe meer de bedoeling van mijn team aansluit bij die van mij, hoe meer werkplezier.

 

 

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers