Schimmelwoning biedt een kans

Koen Laarman

Schimmel is al jaren een probleem in de Nederlandse woningvoorraad en wordt ook regelmatig politiek geagendeerd. Niet zonder reden: schimmel kan leiden tot gezondheidsproblemen en kan daarnaast ook zorgen voor een hoog energieverbruik.

Uit het WoON 2018 blijkt dat circa 1,5 miljoen huishoudens last hebben van woningschimmel. Hiervan wonen 610.000 huishoudens in de sociale huur, 315.000 in de particuliere huur en 555.000 huishoudens in de koopsector. Daarbij wordt uit de data ook zichtbaar dat over het algemeen geldt, hoe ouder een woning des te vaker hebben mensen last van schimmel.

Figuur 1: Huishoudens met schimmelklachten naar bouwjaar
Bron: WoON 2018

Ook laat het WoON 2018 een interessant verband zien tussen huishoudens met woningschimmel en hun houding tegenover verduurzaming. 76% van de huurders met woningschimmel vinden dat hun woning energiezuiniger moet worden, tegenover 52% van de huurders die geen klachten hebben. 52% van de huurders met woningschimmel zijn bereid om een huurverhoging  te betalen voor een energiezuinige woning tegenover 40% van de huurders die geen schimmelproblemen hebben.

Deze positieve houding tegenover verduurzaming biedt kansen voor de energietransitie van de gebouwde omgeving. Het is nog vaak de vraag of huurders aan verduurzaming willen bijdragen door bijvoorbeeld een hogere huur. Gezondheid is waarschijnlijk een veel betere trigger om mensen mee te krijgen voor de verduurzaming dan een beter milieu. Door woningisolatie kan zowel schimmel worden bestreden als de woning energiezuiniger worden gemaakt. Schimmelwoningen bieden daarom de kans om grote slagen te maken in de energietransitie.

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Koen Laarman
T: 06 - 15 83 73 97
E:k.laarman@atrive.nl
LinkedIn
Koen Laarman