Organiseren van betrokkenheid met je woonvisie: de Woonalliantiefabriek

Janine Boers

Wonen staat hoog op de agenda. Om samen te komen tot een inclusieve samenleving is een thuis voor elke bewoner een belangrijke randvoorwaarde. De Nederlandse huizenmarkt dendert door en raakt oververhit. Er is sprake van oplopende tekorten. Boven de vraagprijs bieden om er zeker van te zijn dat niemand jouw droomhuis voor je neus wegkoopt, komt zowel binnen als buiten de Randstad voor. Betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn belangrijke thema’s. We staan voor een transformatie- en verduurzamingsopgave en gaan van het aardgas af. En bij dat alles zijn er groeiende regionale en lokale verschillen. Ga er maar aan staan! Het zijn ‘taaie’ vraagstukken waar veel partijen een rol spelen. Direct- en indirect-betrokkenen met ieder hun eigen belang!

Maatschappelijk leiderschap: organiseren van betrokkenheid met uw woonvisie

Het is meer dan ooit noodzakelijk om samenwerking te organiseren. Gemeenten zijn hierbij in hun rol als woningmarktregisseurs onmisbaar. Bij het ontwikkelen van woonvisies zie ik dat steeds meer bestuurders en ambtenaren ervaren dat hun rolinvulling verandert. “Hoe zorgen we dat een woonvisie uitnodigt tot actie en wat vraagt dit van onze opstelling als gemeente?” Ik vind het mooi om te zien hoe het rolbewustzijn groeit en daarmee het maatschappelijk en persoonlijk leiderschap. De ‘taaie’ vraagstukken van nu vragen inzet, empathie, betrokkenheid en samenwerking van én tussen alle spelers op de woningmarkt. Verschillen in verlangens en belangen kun je niet wegredeneren. Van belang is dat partijen terugzien dat hun belangen zijn meegenomen in het proces en dat zij onderdeel zijn van de gemaakte afweging. Dat gaat niet langs de weg van elkaar overtuigen, maar vanuit het organiseren van een respectvolle dialoog. Waarbij de echte inhoudelijke discussie op tafel komt, partijen samen kiezen voor oplossingen van vraagstukken en samen bepalen hoe ze met dilemma’s om willen gaan. Het handelingsperspectief van de dialoog loopt als een rode draad door de aanpak van Atrivé en de manier waarop wij onze sessies ontwerpen. In recente woonvisietrajecten hebben wij samen met onze opdrachtgevers goede ervaringen opgedaan met de ‘Woonalliantiefabriek’ – een instrument dat helpt om betrokkenheid te organiseren.

Woonalliantiefabriek: komen tot een actuele woonvisie met een sterk uitvoeringsprogramma

De Woonalliantiefabriek is een middel om - samen met een ieder die zich betrokken voelt bij het wonen in de gemeente - te komen tot een actuele woonvisie met een sterk uitvoeringsprogramma. Inwoners, ondernemers, organisaties en bedrijven worden uitgedaagd om op een aantal vooraf geselecteerde thema's (woonopgaven) te zoeken naar slimme en doeltreffende oplossingen. Veel bedrijven, organisaties en burgers zijn zich bewust van hun vraag, van wat ze zelf willen. Ze weten vaak minder goed wat ze te bieden hebben, hun ‘verborgen' aanbod. Daardoor blijft er veel aanbod als onbenut potentieel op plank liggen. De Woonalliantiefabriek is het moment om met elkaar deze onbenutte kansen op te pakken. Aan de hand van een concreet vraagstuk gaan de partijen in de Woonalliantiefabriek aan de slag. Wat hebben ze nodig? Wat hebben ze te bieden? Dit gaat dus een flinke stap verder dan ‘praten over’. Resultaat zijn concrete allianties per thema.

 

Door de Atrivé-aanpak voelen opdrachtgevers, partners en bewoners zich werkelijk uitgenodigd en uitgedaagd hun creatieve denkvermogen in te zetten. Het is leuker, soms spannend en levert verrassend creatieve uitkomsten op.

Een woonvisie is niet alleen samen denken en analyseren maar vooral samen DOEN. Dat brengt mensen in beweging en levert de gewenste betrokkenheid.

Meer weten ?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers