Legitimatie

Meer legitimiteit door continu contact met huurders en stakeholders

Atrivé ontwikkelde een omvattend legitimatieprogramma van, voor en door corporaties: de TRIAS Legitimatiecheck (TLc). Dat traject werd in 2017 afgerond. De legtimatiecheck is een instrument dat corporaties in staat stelt zicht te krijgen op én te werken aan hun legitimatie.

Ontwikelingsproces

Vertrouwd als Atrivé is met het maken van concepten en instrumenten van maatschappelijk ondernemerschap, ontwikkelden we eerst een denkraam legitimatie, als theoretisch kader voor het instrument. Hierbij werkten we samen met Derk Windhausen (inmiddels Deloitte) en, voor de technische realisatie, met Jeroen Neele (Rekenen Rondom Wonen). Het bleek een vruchtbare combinatie van mensen en kwaliteiten. Een prototype van het instrument, de TRIAS Legitimatiecheck, kon binnen enkele maanden worden opgeleverd.

Trias betekent overigens letterlijk drie-eenheid. De TRIAS Legitimatiecheck gaat uit van een indeling in drie elementen waarmee de samenleving – wetgever, direct belanghebbenden of benoemde belanghouders – tot uitdrukking brengt hoe het met de legitimiteit van de corporatie gesteld is. Die uitingen zijn: erkenning, vertrouwen en waardering. Daarmee wordt de abstracte term legitimiteit ontward tot herkenbare en ‘meetbare’ begrippen.

Twee ontwikkelfasen volgden. De eerste betrof een uitgebreide pilotfase met zeven woningcorporaties, met begeleiding van Atrivé. Daarin werden alle facetten van het instrument – denkraam, vragenlijst, analysemodule en interventiebestand – getoetst en verbeterd. In de tweede fase is vooral gewerkt aan de inhoudelijke ‘vulling’, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en presentatie van het instrument.

 

Gebruik TLc

Hoewel legitimatie geen eenvoudig onderwerp is, zijn we er toch in geslaagd een goed hanteerbaar en toepasbaar instrument te maken: een krachtig denkraam, een overzichtelijke en begrijpelijke vragenlijst, een geavanceerde analysetool en een database met mogelijke interventies. Deze maken de TRIAS Legitimatiecheck tot een compleet en zelfstandig toepasbaar instrument voor woningcorporaties.

Het instrument biedt de volgende functies:

 

  • bewustwording en inzicht in legitimiteit als vraagstuk
  • meten en weten van de eigen legitimiteit
  • dialoog over legitimiteit
  • handvatten om te werken aan versterking van de legitimiteit.

Atrivé werkt - gesteund door het gedachtegoed achter de TRIAS Legitimatiecheck - in allerlei opdrachten aan de maatschappelijke legitimatie van woningcorporaties. We hebben diverse werkvormen om tot diepere inzichten over de maatschappelijke worteling van de corporatie te komen. Met huurders, partners, MT's, RvC's of andere betrokkenen.

Het instrument is nog steeds gratis verkrijgbaar voor Aedesleden via legitimatiecheck@aedes.nl. Wilt u de bijbehorende theorie inzien? Download hier het theoretische kader. Of bekijk het filmpje. Meer informatie over de legitimatie van woningcorporaties?

Wij wensen woningcorporaties veel legitimatiesucces en –plezier.

 

Downloads

Toezien in legitimiteit

Een publicatie in opdracht van VTW, geschreven door Paul Doevendans en Willem van Leeuwen

Download

Projecten

Essays van VTW

Toezicht met passie; hoe ziet dat eruit?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel