Laat je bij verduurzaming niet verrassen door onverwachte kosten

Enno van Leersum en Ronald Versprille

Nu verduurzamingsprojecten in grote getale op de plank liggen om uitgevoerd te gaan worden, is het zaak budgetten goed te alloceren. Niet te veel omdat dit de mogelijkheid voor snelle uitvoering van meer projecten blokkeert. Niet te weinig omdat dit frustratie en stagnatie van de projecten kan veroorzaken. Hoe zorg je voor goede projectbegrotingen, toegesneden op de specifieke complexen? Atrivé helpt.

Voor verduurzamingsmaatregelen (in bestaande bouw) bestaan veel kengetallen. Deze zijn op diverse plaatsen te vinden, bijvoorbeeld in VABI. Deze kengetallen zijn bepaald op grond van meerdere projecten en zorgvuldige berekeningen. Toch is voorzichtigheid geboden. Zo zijn de kengetallen landelijke cijfers, waarbij regionale invloeden niet meegenomen zijn (ook niet kunnen zijn). Jouw corporatie heeft vermoedelijk een eigen prijzenboek waarin deze regionale invloeden wel zijn meegenomen. Het is dus raadzaam dat je de prijzen uit je eigen prijzenboek ernaast legt en bewust al of niet overneemt.

Maar er is een groter risico voor (soms fikse) afwijkingen in een project. Dat zit hem in twee zaken.

Ten eerste de bijkomende zgn. indirecte kosten. Dit betreffen de benodigde bouwplaatskosten (steigerwerk, ketenpark, begeleidingskosten, e.d.) en de staartkosten van de aannemer (AK, Winst & risico). Meestal worden hiervoor percentages opgenomen en deze kunnen variëren van 20% tot wellicht wel 40%, echter deze zijn sterk afhankelijk van de projectspecifieke eigenschappen, zoals de complexiteit, bereikbaarheid, projectomvang, e.d.

Ten tweede de bijkomende (bouwkundige) werkzaamheden benodigd voor de realisatie van de verduurzamingsmaatregelen, die wellicht niet in de kengetallen zijn inbegrepen. Om een paar voorbeelden te geven:

  • Isolatie van platte daken geeft grote verduurzamingswaarde. In de kengetallen staan cijfers per m2 gebaseerd op de vierkante meter dak die geïsoleerd wordt. De werkzaamheden aan de dakranden (een dakopstand die niet hoog genoeg is en moet worden verhoogd, met bijkomende kosten voor nieuwe boeiboorden) zijn daarin niet meegenomen.
  • Vervangen van enkel glas door HR++ of zelfs Triple-glas. Zijn de kozijnprofielen hiervoor geschikt? Welke aanpassingen zijn benodigd of dienen de kozijnen hierdoor zelfs vervangen te worden?
  • Aanbrengen van vloerisolatie op de begane grondvloer. Hierdoor komt de vloer omhoog en dit heeft consequenties voor de hoogtes van de keuken, het toilet, de buiten- en binnendeurdopels, e.d. Wat moet er allemaal worden aangepast?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden; de volledige lijst zou een stuk langer zijn. Dit soort bijkomende kosten kunnen hoog oplopen. Een standaard percentage is niet te geven omdat ze per project sterk verschillen.

Wat je wel kunt doen, is vooraf je projectspecifieke begroting laten checken door een kostendeskundige met verstand van de realisatie van verduurzamingsmaatregelen in de bestaande bouw.

In het duurzaamheidsteam van Atrivé hebben wij de benodigde kennis van zowel de verduurzamingsmaatregelen en hun effect, als de kennis van kosten, waarbij we de projectspecifieke bijkomende kosten niet vergeten. Zij helpen je graag om de goede budgetten in te rekenen en zodoende onnodige vertragingen te voorkomen. 
Voor meer informatie kan je terecht bij Enno van Leersum en Ronald Versprille.