Klimaatadaptatie: Wat kunnen woningcorporaties doen?

Marissa van Groenestijn

We ondervinden steeds meer de effecten van ons klimaat. Deels wordt dit veroorzaakt door extremere weersomstandigheden maar deels zijn dit ook de gevolgen van beter isoleren. In deze blog ga ik in op een aantal thema’s van klimaatadaptatie met inspirerende voorbeelden waar je als corporatie eerste stappen mee kunt maken.

Wateroverlast

Extreme weersomstandigheden kunnen zorgen voor wateroverlast. De extreme weersomstandigheden kunnen zowel leiden tot directe effecten zoals het blank staan van tuinen door een regenbui, als ook tot indirecte overstromingen vanuit rivieren die de watertoevoer niet meer aankunnen zoals we recent helaas in Limburg hebben gezien. Wateroverlast is niet alleen een probleem van de bewoners zelf, omdat bij extreme wateroverlast de woningen (het vastgoed) ernstig beschadigd kunnen raken. Het nemen van klimaatadaptieve maatregelen is hierdoor allang geen taak meer van de gemeente en waterschappen alleen. Waterbergend vermogen is de sleutel naar het succes. Dit kan gezocht worden in het tijdelijk opslaan van water uit de hemelwaterafvoer in een regenton, tot het vergroenen van waterbergende oppervlakten zoals tuinen en daken.

De zogenoemde ‘onderhoudsvrije’ volledig van bestrating voorziene tuin is nog erg in trek. Wat kun je hier als corporatie tegen doen als je weet dat de volgende huurder deze weer volledig bestraat wil hebben? Een oplossing hiervoor is bijvoorbeeld het aanbrengen van ondergrondse infiltratiekratten. Deze kratten zorgen ervoor dat het water uit tuinen weg kan lopen en brengt dit vertraagd de bodem in. Dit is ook goed toepasbaar onder een heel blok corporatietuinen.


Schematische doorsnede van infiltratiekratten onder bestraat terrein. ©Atelier GROENBLAUW

Ook voor de inrichting van parkeerterreinen en bestraat eigen terrein van de corporatie, zijn inmiddels voldoende oplossingen beschikbaar. Kijk bijvoorbeeld eens naar de oplossingen van Rain(a)way waarbij door de vorm van de tegels zelf een grote mate van waterberging gecreëerd wordt in bestratingsgebied.

Wave-tegels van Rain(a)way

Ook geveltuinen, waarbij de laatste tegel voor de gevel van een appartementencomplex wordt vervangen door een ‘tuintje’ bieden een grote mate van verlichting tegen wateroverlast. Dit is slechts het topje van de ijsberg op het gebied van maatregelen in de directe omgeving van de woning. Maar wat kun je doen aan de woning zelf?

Hittestress

Maatregelen bij de woningen om wateroverlast tegen te gaan, hebben als bijeffect dat deze veelal ook hittestress tegengaan. Denk hierbij aan ‘blauw-groene daken’, die nog meer water kunnen bergen dan alleen ‘groene daken’ door het krattensysteem dat hieronder is aangebracht en als buffer werkt. Deze daken hebben een koelende werking doordat ze de opwarming door direct zonlicht verminderen.

De huurcommissie heeft in het verleden de argumentatie geaccepteerd dat hitte in huis een gebrek is als de binnentemperatuur meer dan 300 uur per jaar boven de 26,5 graden Celsius komt, terwijl de buitentemperatuur minstens 6 graden lager is. Het tegengaan van extreme opwarming van de woningen is dus een belangrijk punt geworden. Groene of Blauw-groene daken helpen hierbij net als het voorzien in bomen in de omgeving van de woning, het aanbrengen van zonwering en het voorzien in goede ventilatie en spuivoorzieningen.

Op het moment dat een woning voor Groot Onderhoud in aanmerking komt, is het een kleine moeite om direct te kijken of er een verbetering op het gebied van klimaatadaptatie te maken is. We gaan immers richting een Nederland met steeds extremere weersomstandigheden en hierop anticiperen is geen overbodige luxe.

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn